Hitta till Hanaböle träsk

Hanaböle träsk kan nås både med kollektivtrafiken, cykeln och bilen.

Ihminen kävelee Kuusijärven Sudentassu-sillalla.

Parkeringsområdets utbyggda del har öppnats för allmänheten 1.11.2022

Den nya utbyggnaden vid Hanaböle träsks parkeringsområde är nu klar och öppnades för allmänheten i början av november. Parkeringsområdets utbyggda del har omkring 180 parkeringsrutor. Härnäst inleds byggandet av det gamla parkeringsområdet. Det gamla parkeringsområdet är stängt för allmänheten på grund av pågående byggarbete.

Ankomst

Hanaböle träsk är öppet året runt. Café Kuusijärvis kaférestaurang, möteslokalerna, rökbasturna och basturna med elektriskt bastuaggregat är öppna varje dag kl. 9–21. Hanaböle träsks kundtjänst betjänar dagligen kl. 9–21.

Med bil till Hanaböle träsk

I Hanaböle träsks parkeringsområde finns avgiftsfritt parkeringsutrymme för cirka 250 bilar. Med anledning av det pågående bygg- och expansionsarbetet i parkeringsområdet finns för närvarande tillgång till hälften färre, det vill säga cirka 120 parkeringsplatser. Parkeringstiden i Hanaböle träsks parkeringsområde är 6 timmar. På varma sommardagar är det ofta mycket bilar i parkeringsområdet.

Informationstavlan i Hanaböle träsks parkeringsområde

Huvudinformationstavlan för Hanaböle träsks natur- och rekreationsområde är belägen i kanten av parkeringsområdet. Informationstavlan guidar dig till friluftsleder och servicen. På huvudinformationstavlan anges de gemensamma spelreglerna för Hanaböle träsk och Sibbo storskogs nationalpark. På informationstavlan finns kartor över Hanaböle träsk och nationalparken.

Utbyggnad av parkeringsområdet pågår

Det nuvarande parkeringsområdet förnyas och utvidgas norrut. Antalet parkeringsplatser ökar med 160 nya platser till totalt 390 platser. Parkeringsområdet beläggs och i området byggs grönfält som utrymmesavdelare och på dessa planteras träd och annan växtlighet. Parkeringsområdet byggs i två etapper, så att parkeringsmöjligheterna kan bevaras i området under hela byggarbetet. Först byggs parkeringsområdets norra utvidgningsdel, vars byggarbeten färdigställs under sommaren 2022. Därefter fortsätter arbetet med att bygga den södra delen av det nuvarande parkeringsområdet, det vill säga det nya parkeringsområdet. Parkeringsområdet färdigställs i sin helhet i början av hösten 2023.

Med buss till Hanaböle träsk

Kollektivtrafiken

Det går att komma till Hanaböle träsk också med kollektivtrafiken. Hanaböle träsk ligger 8 kilometer från Dickursby och Korso tågstationer. Från Dickursby och Korso tågstationer kan man ta buss nummer 736 och åka hela vägen ekologiskt. Bussresan tar cirka 45 minuter. Busstationerna finns på Lahtisvägen, intill Hanaböle träsks natur- och rekreationsområde. Rutterna och tidtabellerna hittar du i Helsingforsregionens trafiks Reseplaneraren.

Sibbo Storskog Hop-On Hop-Off

Sibbo Storskog Hop-On Hop-Off-bussens trafikering för 2022 har avslutats. Hop-On Hop-Off-bussen transporterade friluftsentusiaster till Sibbo storskogs nationalpark och Hanaböle träsk på lördagar och söndagar från maj till slutet av september. Servicen producerades i samarbete med Sibbo kommun och för ruttrafiken ansvarade Taksikuljetus Oy. Tack till alla passagerare!

Med cykel

Cykelställningar finns i den omedelbara närheten av Hanaböle träsks parkeringsområde och väster om badstranden, i närheten av strandkanten. I samband med byggandet av det nya parkeringsområdet förnyas även cykelparkeringen.

Keywords

Hanaböle träskvVälmåendeUtomhusmotion