Lokal arbetsgrupp för romer i Vanda

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Omkring 2000 invånare i Vanda hör till den nationella romska minoriteten. Den lokala romska arbetsgruppen i Vanda fungerar som en länk till kommunen. Arbetsgruppen strävar efter att främja möjligheter för lokala romer att delta i arbetet med att förbättra sina levnadsvillkor tillsammans med berörda parter.

Den lokala arbetsgruppen för romer (PRT) arbetar för att främja integrering av romer och jämställdhet. Vi tar itu med romska frågor, främjar samverkan mellan olika aktörer och skapar en ny kultur och partnerskap på lokal nivå. Syftet är också att undanröja de fördomar och stereotyper som romerna står inför och att aktivt informera om frågor som rör romerna.

Arbetsgruppen består av representanter för stadens olika sektorer samt representanter för regionförvaltningsverket i Södra Finland, Vanda kyrkliga samfällighet, Nylands TE-byrå, polisinrättningen i Östra Nyland, Diak och romerna. Som ordförande fungerar chefen för biblioteks- och invånarservice tf. Ulla Virtanen och som ersättare specialplanerar Malla Laiti vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Vid mötena följer vi aktivt upp aktuella frågor som rör romerna. Om arbete för romerna är av intresse kan man engagera sig med en låg tröskel.

More information

Anu Anttila

Suunnittelija
050 314 5600 anu.anttila@vantaa.fi