Liikunta-avustukset

Liikunta-avustuksilla tuetaan vantaalaisia urheiluseuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita. Avustuksia myönnetään vantaalaisiin kohdistuviin liikuntatoimintoihin. Liikunta-avustuksien hakeminen edellyttää, että yhdistykselle on myönnetty avustuskelpoisuus eli oikeus hakea avustuksia.  

Liikunta-avustusmuotoja ovat: toiminta-avustus liikuntajärjestöille, harrasteliikunnan kohdeavustus, soveltavan liikunnan kohdeavustus, vuokratuki, Vantaan markkinointituki liikuntaan sekä kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille. 

Avustuskelpoisuutta sekä varsinaisia avustuksia haetaan pääsääntöisesti kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Avustuskelpoisuus

Liikunta-avustusten hakeminen edellyttää avustuskelpoisuutta. Avustuskelpoisuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija.

Avustuskelpoisuushakemuksen perusteella tutustumme yhdistyksenne toimintaan ja teemme päätöksen avustuskelpoisuuden myöntämisestä.

Avustuskelpoisuusmuotoja on kolme:

 1. Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus
 2. Erityisliikunnan avustuskelpoisuus
 3. Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus

Tarkastelemme yhdistyksille myönnettyjä avustuskelpoisuuksia toiminta-avustushaun yhteydessä sekä määräajoin. Tarvittaessa pyydämme yhdistystä hakemaan avustuskelpoisuutta uudestaan.

Avustuskelpoisuuden yleiset ehdot hakijoille ovat:

 • hallinnointi ja taloudenpito on vastuullista
 • vastuuhenkilöt on nimetty
 • toiminta on liikuntalain ja kaupungin arvojen mukaista
 • toimija sitoutuu yhteistyöhön kaupungin kanssa
 • toimija sitoutuu säännölliseen raportointiin ja arviointiin

Toiminta-avustus liikuntajärjestöille

Tuemme toiminta-avustuksella yhdistyksenne perustoimintaa. Toiminta-avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhdistys on saanut tai saa avustusta toisesta kaupungin myöntämästä avustuslajista.

Harrasteliikunnan kohdeavustus

1.4.2023 alkaen harrasteliikunnan ohjaajatuki muuttuu harrasteliikunnan kohdeavustukseksi.

Harrasteliikunnan kohdeavustus edellyttää liikuntajärjestöjen, erityisliikunnan tai harrasteliikunnan avustuskelpoisuutta. 

Avustusta myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan järjestämiseen. Avustusta voidaan myöntää harrasteliikuntatoimintaan, harrasteliikuntatapahtumiin tai liikuntaleireille. Tukea ohjaajakorvauksiin voi saada 25–38 euroa tunnissa ohjaajaa kohden. Avustus oikeuttaa tuetun toiminnan osalta liikuntatilojen maksuttomiin käyttövuoroihin liikunnan palvelualueen myöntämillä käyttövuoroilla. Harkinnan mukaan tuki voidaan myöntää maksuttomana käyttövuorona ilman rahallista tukea.

Avustuksella tuettua toimintaa ei voi ilmoittaa yhdistyksen toiminta-avustushakemuksessa.

Toiminnan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • toiminta on kaikille avointa ja luokittelematonta, kyseessä ei ole lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävä toimintaa
 • osallistuminen voi maksaa osallistujalle enintään 10 €/kk, sisältäen mahdollisen jäsenmaksun tai lisenssimaksun. Järjestäjä voi tarjota vapaaehtoisena lisäpalveluna esim. vakuutusta, välipalaa, välineitä ja varusteita. Osallistujaa ei voida kuitenkaan velvoittaa hankkimaan lisäpalvelua, eikä sillä voi rajata osallistujaa pois toiminnasta tai heikentää osallistumisen mahdollisuutta
 • leiri voi maksaa enintään 10 € päivässä. Leirin tulee kestää vähintään 3 päivää. Leiripäivän tulee kestää vähintään 4 tuntia. Leirimaksun tulee sisältää mahdolliset ruoat
 • toiminta on ohjattua
 • toimintaa tulee markkinoida  käyttäen omia sekä kaupungin Hobihobi.fi -palvelua
 • raportointeihin tulee sitoutua
 • mahdollisista toimintaa koskevista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi

Hakemuksia käsiteltäessä etusijalla on lasten- ja nuorten toiminta.

Soveltavan liikunnan kohdeavustus

Soveltavan liikunnan kohdeavustus edellyttää liikuntajärjestöjen, erityisliikunnan tai harrasteliikunnan avustuskelpoisuutta.

Avustusta myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan soveltavan liikuntatoiminnan kuten harrasteryhmien, harrasteliikuntatapahtumien ja leirin järjestämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Hyväksyttäviä menoja ovat esimerkiksi ohjaaja-, vuokra-, viestintä- ja markkinointikulut.

Suurin myönnettävä avustus on 2 000 euroa/ryhmä/vuosi. Toimintatunnin (60 min) korvaus on enintään 40 euroa. Avustus oikeuttaa tuetun toiminnan osalta liikuntatilojen maksuttomiin käyttövuoroihin liikunnan palvelualueen myöntämillä käyttövuoroilla. Harkinnan mukaan tuki voidaan myöntää maksuttomana käyttövuorona ilman rahallista tukea.

Avustuksella tuettua toimintaa ei voi ilmoittaa mm. yhdistyksen toiminta-avustushakemuksessa, koska samaa toimintaa ei tueta usealla avustuksella. 

Toiminnan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • toimintaan tulee voida osallistua ilman kilpaurheilullisia tavoitteita
 • toiminta on ohjattua
 • toimintaryhmässä tulee olla vähintään viisi (5) vantaalaista osallistujaa
 • toiminnasta ja sen tavoitteista on selkeät suunnitelmat ja kuvaukset
 • leirin tulee kestää vähintään kolme (3) päivää ja yhden leiripäivän tulee kestää vähintään neljä (4) tuntia
 • toimintaa tulee markkinoida käyttäen omia sekä kaupungin Hobihobi.fi -palvelua. Toiminnan kuvauksesta tulee käydä ilmi, että kohderyhmänä ovat erityisryhmiin kuuluvat kuntalaiset tai sovellettu liikuntatoiminta
 • yhdistys antaa kaupungille suostumuksen avustetun toiminnan tiedottamisesta kaupungin tiedotuskanavissa
 • raportointeihin tulee sitoutua
 • mahdollisista toimintaa koskevista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi

Hakemuksia käsiteltäessä etusijalla on lasten ja nuorten viikoittainen, vähintään kolmen (3) kuukauden ajan toteutettava liikuntatoiminta.

Vuokratuki 

Vuokratuen myöntäminen edellyttää liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuutta.

Vuokratukea voi hakea yhdistyksen säännölliseen liikuntatoimintaan, jota järjestetään Vantaalla jossakin muussa kuin kaupungin hallinnoimassa tilassa. Tukea voi hakea myös Urhea-hallin liikuntatilojen käytöstä koituneisiin kustannuksiin.

Tukea myönnetään edellisen vuoden aikana syntyneisiin todellisiin kustannuksiin perustuen. Vuokratuki voi olla korkeintaan 25 euroa käyttötuntia kohden tai 25 % yhteenlasketuista vuokrakuluista.

Vantaan markkinointituki liikuntaan 

Vantaan markkinointitukea voidaan myöntää arvokisatason yksilöurheilijoille, ylimpien sarjatasojen ja arvokisatason joukkueille sekä huomattavia kansainvälisiä tai kansallisia Vantaalla järjestettäviä tapahtumia järjestäville tahoille. Tuen käytöstä tehdään erillinen sopimus.

Tukea myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Markkinointituki yksilöurheilijalle - kansainvälisesti tai kansallisesti huomattava ja näkyvä arvokisatason urheilija, joka on kilpaillut aikuisten sarjoissa olympialaisissa, paralympialaisissa tai MM- tai EM-kisoissa. Kumppaniurheilijasopimus tehdään määräajaksi. Avustusta ei myönnetä joukkueurheilijalle.
 2. Markkinointituki joukkueelle - joukkue edustaa vantaalaista seuraa, joka tarjoaa urheilijoilleen edellytykset kehittyä lajinsa huipulle. Joukkue kilpailee ylimmällä valtakunnallisella sarjatasolla tai arvokisatasolla. Sopimus tehdään sarja- tai kilpailukauden ajaksi.
 3. Markkinointutuki tapahtumille - Vantaalla järjestettävä huomattava kansainvälinen tai kansallinen urheilu- tai liikuntatapahtuma. Sopimus tehdään järjestävän tahon kanssa kertaluoteisena korkeintaan kolmeksi (3) peräkkäiseksi vuodeksi kerrallaan.

 

Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille 

Kilpa- ja huippu-urheilutukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimiville vantaalaisia seuroja edustaville pääsarjatasojen aikuisjoukkueille, jotka pelaavat ottelunsa Vantaalla. Joukkueen kokoonpanoon on kuuluttava koko kauden ajan vähintään yksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain (276/2009) mukaisesti vakuutettu ammattiurheilija. 

Tuki jakautuu sekä rahalliseen tukeen että tilojen käytön tukeen. Kilpa- ja huippu-urheilutukea saavat joukkueet eivät ole oikeutettuja Vantaan markkinointitukeen.

Ennakon ja avustuksen käyttöajan jatkon hakeminen 

Liikunta-avustuksia voidaan maksaa kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan päätöksen jälkeen myös ennakkona. Ennakkoon avustuksen hakemisessa tulee käyttää lomaketta: Anomus liikunta-avustuksen ennakosta.

Avustuksen käytölle voi tarvittaessa hakea jatkoaikaa. Jatkoajan haussa tulee käyttää lomaketta: Anomus liikunta-avustuksen käytön jatkamiseen. 

Lomake toimitetaan sähköpostitse kirjaamoon. Yhteystiedot löydät alta.

Liikuntaharrastamisen avustukset pienituloisille perheille

Pienituloiset perheet voivat hakea tukea, apurahoja ja avustuksia lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen monilta eri tahoilta. Alla olevalle listalle on koottu avustus- ja tukikanavia, joista voi hakea avustuksia lasten ja nuorten harrastamiseen esimerkiksi käyttömaksujen, liikuntavälineiden tai muiden kulujen osalta. Vantaalaisilta liikuntaseuroilta kannattaa myös suoraan tiedustella erilaisista seurakohtaisista avustus- ja tukimuodoista.

More information

Liikuntapalvelukoordinaattori

Suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe 9-11
050 304 5813

Erityisliikunnan suunnittelija

Suositeltava soittoaika ma-ti ja to 9-11
050 314 6402

Tiedustelut sähköpostitse

liikunta.avustukset@vantaa.fi

Avustusten jatkoaika- ja ennakkohakemusten lähettäminen

kirjaamo@vantaa.fi