Olycksfall i skolor och läroanstalter

Skoleleverna är försäkrade under skoldagen och skolresorna. Försäkringen täcker även övrig läroplansenlig verksamhet såsom utfärder och lägerskolor samt eftermiddagsverksamheten.

Olyckor som sker under skolresan ersätts, förutom om en bil eller ett annat fordon varit delaktigt olyckan. I sådana fall ersätter trafikförsäkringen vårdkostnaderna.

Om eleven råkar ut för en olycka under skoldagen ges första hjälp i skolan. Därifrån sänds eleven antigen till hälsocentral eller i allvarligare fall direkt till sjukhus. En redovisning över olycksfallet görs även om olyckan inte skulle leda till ett läkarbesök.

Försäkringen täcker offentlig sjukvård. När det gäller vård som getts inom den privata sektorn ersätter försäkringen endast den andel som vården skulle ha kostat för klienten vid en vårdplats inom den offentliga sektorn. Kläder, klockor, mobiltelefoner eller andra föremål som gått sönder i olyckan ersätts inte. Glasögon som gått sönder ersätts (upp till 500 €) om olyckan föranlett ett läkarbesök.

Vid olycksfall görs anmälan till försäkringsbolaget i skolan eller vid läroanstalten. Vanda stads försäkringsbolag är LokalTapiola. Skolan, läroanstalten och försäkringsbolaget hjälper vårdnadshavaren att ansöka om ersättning.

Keywords

GrundskolorGymnasier