Brevröstning från utlandet

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

De som vistas utomlands under riksdagsval kan beställa handlingar för brevröstning från och med januari. Du kan rösta tidigast 2.3.2023.

Både röstberättigade som är permanent bosatta utomlands och personer som tillfälligt vistas utomlands under valet kan brevrösta utomlands vid statliga val. De som bor permanent utomlands har inte rösträtt vid regionala eller kommunala val. 

Du kan beställa brevröstningshandlingarna till utlandet från justitieministeriet. Läs noggrant igenom de anvisningar som kommer tillsammans med brevröstningshandlingarna innan du fyller i brevröstningsblanketten. Observera att det krävs underskrifter av två vittnen på blanketten. Vittnena kan inte vara dina närmaste anhöriga. Returnera handlingarna till centralvalnämnden i din kommun i enlighet med anvisningarna. 

Du kan beställa materialet för brevröstning cirka tre månader före valet. Det är möjligt att rösta genast när kandidaternas nummer har publicerats. Brevrösterna ska vara valmyndigheten tillhanda senast fredag 31.3.2023 klockan 19 för att kunna beaktas i välfärdsområdesvalet. 

Det finns allmän information om brevröstning samt beställningsanvisningar och anvisningar för hur du ska gå tillväga på justitieministeriets webbplats. Se vanliga frågor för mer information och svar
 

More information

Nelli Jääskeläinen

Vaalitoimiston päällikkö
040 828 1271 vaalit@vantaa.fi

Niina Kolju

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
040 514 9558 vaalit@vantaa.fi

Keywords

ValRöstning