Valreklam

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

I Vanda sköter serviceområdet för gator och parker om fastsättningen av de valaffischer som placeras i partiernas ställningar och reklamen på broar. Staden ansvarar inte för övrig valreklam.

Serviceområdet för gator och parker sätter inte upp enskild valreklam och beviljar inte 
tillstånd för uppsättning av valreklam på allmänna gatu- och grönområden. Orsakerna till förbudet är bland annat trafiksäkerheten, skydd av stadens infrastruktur, bevarandet av en snygg och tydlig stadsbild samt jämlikhet. 

Valreklam som lagts ut på allmänna områden utan tillstånd hindrar ofta trafiken samt strider mot vägtrafiklagen och -förordningen, om de har fästs på anordningar för trafikdirigering. Reklamen kan också försvåra underhållet och skada stadens egendom. 

Reklamen blir lätt smutsig och går lätt sönder samt råkar ut för vandalism. Det sker sällan att reklam som är i dåligt skick återställs, rengörs eller avlägsnas av annonsörerna. Därtill kan uppsättningen och avlägsnandet av reklam orsaka farliga situationer för både den som sätter upp reklamen och den övriga trafiken. 

Det finns så många kandidater i valen att staden inte har någon möjlighet att anvisa naturliga och säkra platser för valreklam längs med gatuområdena. Det är inte heller möjligt att säkerställa en jämlik behandling av kandidaterna. 

Stadens underhållspersonal avlägsnar systematiskt den på allmänna områden uppsatta, obehöriga valreklamen. Valreklamen samlas ihop på Västra Vanda stödpunkt vid Kraftsverksvägen (Kraftsverksvägen 2) och i Östra Vanda på stödpunkten vid Kvesvedsvägen (Kvesvedsvägen 10). Om den borttagna reklamen inte avhämtas från stödpunkten för staden reklamen som energiavfall efter valet. Staden ansvarar inte för i vilket skick den insamlade valreklamen är. 

Valet syns mer i Vandas gatubild än tidigare

Utöver de centraliserade valreklamställningar som placeras på allmänna områden tillåter staden vid dessa riksdagsval som ett försök att valreklamen placeras också på andra offentliga områden, såsom utmed gatorna. 
Reklam är tillåten under tiden 2.3–2.4.2023. Staden tar inte ut ersättning för reklamplatser. 

Annonsörerna ansvarar för reklamen och den ska placeras i gatubilden bland annat med tanke på trafiksäkerheten. Efter valet ska reklamen tas bort inom två dygn. 
Närmare information: Henry Westlin, stadsingenjör henry.westlin@vantaa.fi 
 

 

More information

Jukka Anttila

Katuvalvontapäällikkö
luvat@vantaa.fi

Keywords

ValRöstning