Stadskort

Etiketter

StuderandeEleverSeniorer

Stadskortet kan laddas med värde för att betala skolelevers mellanmål eller för att betala för måltider som pensionärer bosatta i Vanda intar på någon av stadens avtalsrestauranger.

Stadskort kan du ansöka om på Vandainfo. På Vandainfo kan du också ladda ditt kort med värde och sköta ärenden som gäller gottgörelse och andra utredningar. Serviceställena tar också emot reklamationer.

Stadskort för skolelever

För att få ett stadskort för en skolelev måste man fylla i en blankett för ansökan om stadskort. Blanketten ska vara försedd med vårdnadshavarens underskrift och intyg över skolelevens identitet måste visas när kortet skaffas. Det går bra visa upp ett FPA-kort för att bevisa en minderårig persons identitet. För skolelevens stadskort debiteras en pantavgift som återbetalas till kunden, då kortet lämnas tillbaka till Vandainfo.

Stadskortet för skolelever, pantavgift 5,00 euro.

Stadskort för pensionärer

En pensionär i Vanda som vill ha ett stadskort måste fylla i en blankett för ansökan om stadskort. Pensionären måste också visa upp identitetsbevis och ett pensionärskort vid anskaffningar av stadskortet. Stadskortet för pensionärer löses in för eget bruk och det tas ut en avgift för det.

Stadskortet för pensionärer, pris 5,00 euro.

Keywords

MåltidVanda-info