Matsedlar

Etiketter

BarnfamiljerUngaStuderandeElever

I Vanda stad produceras cateringtjänsterna av Vantaan Tilapalvelut Vantti Ab, Palmia Ab, Compass Group Finland Ab och JPS Palvelut Ab. Vantaan Tilapalvelut Vantti Ab producerar mat för merparten av skolorna och daghemmen.

Aktuella matsedlar finns på tjänsteproducenternas webbsidor. Temamatsedlarna publiceras skilt.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Ab:s objekt:

  • Daghem och skiftesdaghem
  • Skolor
  • Varia Pyrolavägen, Tennisvägen och Bäckhagen

Palmia Ab:s objekt:

  • Daghem
  • Skolor
  • Varia Aviapolis

 

Avgiftsbelagda mellanmål i skolorna

I flera av våra skolor kan eleverna köpa ett hälsosamt och mångsidigt mellanmål. Mellanmål erbjuds om det finns tio eller fler köpare. Längden på elevernas skoldag avgör vilka dagar i veckan mellanmålet finns att köpa. Mellanmålet hjälper att orka genom de sista lektionerna på eftermiddagen och hobbyerna efter skolan. Mellanmålet säljs ofta i skolans matsal på rasten klockan två. Mellanmålen kostar 0,50 € - 2,00 €. Till mellanmål säljs till exempel frukt, yoghurt, fyllda semlor mm. På stadens webbsidor finns en förteckning över stadens skolor som säljer mellanmål.

I flera av våra skolor betalas mellanmålen med stadskortet som du kan lösa in på något av Vandainfos serviceställen. Det lönar sig att skriva ut ansökningsblanketten för stadskortet som finns på stadens webbsida före du hämtar kortet. Du kan vid behov också få blanketten på Vandainfo. Några av skolorna använder andra betalningssätt. Fråga mellanmålsförsäljaren om praxisen i din skola.

More information

Janne Heikkilä

Vantaan kaupunki, Hankinta
Palveluasiantuntija
+358 40 581 7594 janne.heikkila@vantaa.fi

Anne Mäkelä

Vantaan kaupunki, Hankinta
Palveluvastaava
+358 43 824 7743 anne.makela@vantaa.fi

Keywords

MåltidGrundskolorDaghemGymnasierYrkesskolor