Tutkimusluvat

Vantaan kaupungin tarjoaa monia mahdollisuuksia opinnäytetöiden ja tutkimuksien tekemiseen.

Kaksi ihmistä tekee yhteistyötä tietokoneella

Kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja yhteistyöhankkeisiin, joissa kerätään tai käsitellään henkilötietoja edellytetään tutkimus-/toimeksiantolupa. Lupa tarvitaan myös toiminnallisiin tutkimuksiin ja kehittämishankkeisiin, joista syntyy tutkimuksellinen raportti. Tutkimuksen tulee täyttää tutkimuseettiset vaatimukset ja tutkimuksen kohdehenkilöiltä on pyydettävä suostumus tutkimuksen osallistumiseen. Myös kaupungin henkilöstöön kuuluvan tutkimuksentekijän on haettava tutkimuslupaa.

Tutkimuslupaa haetaan sen toimialan tutkimuslupahakemuksella, johon tutkimusta tehdään.

Tutkimuslupaa ei yleensä tarvita esimerkiksi opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen oppimis- ja kehittämistehtäviin tai kirjallisuuskatsauksiin, joissa ei käsitellä henkilötietoja. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla näissä tilanteissa edellytetään kuitenkin tutkimusilmoitusta. Opiskelijan oppilaitos vastaa tutkimuksen sisällön ohjaamisesta.

  • Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kiinnostunut käynnissä oleviin kehittämiskohteisiin ja hankkeisiin liittyvistä tutkimuksista. Toimialaan liittyvät pro gradu -tutkimukset ovat myös mahdollisia.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on kiinnostunut terveyttä ja hyvinvointia edistävästä ja palvelujärjestelmää kehittävästä tutkimuksesta ja hankkeista.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuslupahakemukset

Lähetä tutkimuslupahakemuksesi ja kaikki tarvittavat liitteet Vantaan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi.

Tietolupahakemukset

Henkilötietojen käsittely Vantaalla

Allekirjoittamalla tutkimuslupahakemuksen sitoudut pitämään salassa tutkimuksen yhteydessä saadut luottamukselliset tiedot, perehtymään lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin sekä tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin. Tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain, henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseensa tietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Tutustu henkilötietojen käsittelyn informointiasiakirjoihin >

 

Tervetuloa tutkimusmatkalle Vantaalle!

Keywords

Tutkimukset