Huvudartikel: Vem vill du att ska bestämma i frågor som gäller dig?

Artikel

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

I riksdagsvalet är det viktigt att du röstar på en kandidat som motsvarar dina värderingar och driver frågor som är angelägna för dig.

Vaalilipun ojennus virkaililjalle

Riksdagsvalets förhandsröstning är 22–28.3.2023.

Riksdagsvalet hålls vart fjärde år. I valet väljer finska medborgare 200 riksdagsledamöter till riks-

dagen för att besluta om våra gemensamma ärenden. I riksdagsvalet kan varje röstberättigad välja en kandidat från sin egen valkrets som representerar hen så bra som möjligt. Röstberättigade är alla finska medborgare som är myndiga senast på valdagen. Alla röster i valet är värdefulla.

Under förhandsröstningen 22–28.3 kan du välja det röstningsställe som är lämpligast för dig i Vanda eller någon annanstans. Vanda har 15 förhandsröstningsställen. På valdagen 2.4 kan du rösta på det röstningsställe som angetts på ditt meddelandekort. Meddelandekortet skickas hem till dig per post och du hittar det också i tjänsten suomi.fi, om du har tagit tjänsten i bruk.

Kontrollera också att du har ett giltigt identitetsbevis på röstningsdagen, till exempel pass eller körkort.

Läs mer om riksdagsvalet och valarrangemangen i Vanda stad på webben på adressen vantaa.fi/sv/staden-och-beslutsfattandet/bli-involverad/val.

 

Denna artikel publicerades i Vanda invånartidning 1/2023. Läs de andra artiklarna på invånaretidningens sidan!

 

Keywords

Invånartidning1/2023Val