Vandas kulturbarn lär ditt barn känna konst ända från födseln

Artikel

Etiketter

KulturBarnfamiljer

Från och med nästa år får barn som föds i Vanda ”sponsorer” av konst- och kulturaktörer som lär dem känna konstens och kulturens värld under deras tidiga barndom.

Från och med nästa år får barn som föds i Vanda ”sponsorer” av konst- och kulturaktörer som lär dem känna konstens och kulturens värld under deras tidiga barndom. Varje barn i Vanda som föds 2023 och senare får en inbjudan till att bli Vandas kulturbarn.

Vandas kulturbarn får två kostnadsfria kulturbesök varje år tills de börjar skolan. Vandas kulturbarn får delta i föreställningar, konserter och verkstäder tillsammans med sin förälder, mor- eller farförälder eller någon annan närstående. Evenemang anordnas bland annat i kulturlokaler och museer runt om i Vanda. Verksamheten planeras med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå.

Det blir evenemang på klarspråk och flerspråkiga evenemang, till och med icke-verbala föreställningar. Med andra ord är språket inget hinder att komma med. Alla Vandabor oavsett modersmål är välkomna med.

Du kan inte göra bort dig under ett kulturbesök

I Vandas kulturbarn-evenemang behöver du inte vara nervös för ditt barns beteende eller gråt. Barnet får vara sig självt, och du behöver inte hyscha åt hen. Naturligtvis finns det regler, men anvisningar ges tydligt och evenemangen hålls på barnets villkor.

Man har noga övervägt frågor kring skötande för att göra deltagandet så enkelt som möjligt. I Vanda är kultur vår allas sak, och du kan inte göra bort dig under ett kulturbesök!

Nya evenemang, nytt deltagande samarbete

Vandas kulturbarn medför nya evenemang och samarbetsformer till Vanda. Syftet med programmet är att etablera sig som permanent verksamhet. Verksamheten utvecklas på lång sikt tillsammans med kulturaktörer, organisationer och barnfamiljer i Vanda.

Programmet Vandas kulturbarn inleds från och med början av 2023. Från och med januari delas inbjudningar ut på rådgivningsbyråerna. Evenemangen för barn som föds 2023 äger rum i april–december. Anmälan till verksamheten börjar i januari–februari.

Programmet samordnas av Vanda stads barn- och ungdomskulturtjänster. Mer information om programmet finns på vantaa.fi/kulturbarn.

Keywords

InvånartidningBarnkultur