Strejk inom kommunsektorn har omfattande konsekvenser för Vanda

Meddelande

Inom kommunsektorn inleds en omfattande strejk den tredje maj. Arbetstagarorganisationerna Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Fackförbundet Jyty och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har tidigare lämnat ett meddelande om strejk som gäller huvudstadsregionens städer. Man har inte nått en överenskommelse i förhandlingarna. FOSU, JHL och Jyty har meddelat att strejken pågår 3–9 maj.

Strejken blir verklighet har den stora konsekvenser för Vanda stads funktioner. Mer information uppdateras på Vanda stads webbplats under adressen vanda.fi/strejk, där det finns ständigt uppdaterad information om eventuella följder.

Inverkan på fostran och utbildning

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen: Största delen av småbarnspedagogikens enheter är stängda på grund av strejken. Målet är att i mån av möjlighet hålla en del av daghemmen öppna. Förskoleundervisningens verksamhet avbryts på grund av strejken. Situationen bedöms efter 3.5. Ändringar meddelas så fort som möjligt.

Den grundläggande utbildningen: På grund av strejken avbryts den grundläggande utbildningen och dagverksamheten för barn med funktionsnedsättning. På tisdagen 3.5.2022 är det ingen skola. På kvällen 3.5 görs en bedömning av hur många anställda som är på plats på skolorna. På de skolor som har tillräckligt med anställda kan undervisning ordnas under tiden 4–9.5.2022. Morgon- och eftermiddagsverksamheten omfattas av strejken.

Gymnasier och Varia: Gymnasierna i Vanda stad och yrkesinstitutet Varia har utarbetat verksamhetsplaner för varje inrättning. Gymnasierna och Varia informerar de studerande och vårdnadshavarna om verksamhetsmetoderna innan den eventuella strejken börjar, senast under den föregående arbetsdagen. Om strejken inleds 3.5 sker studierna på distans den första dagen, därefter informerar läroanstalterna om fortsättningen.

Inverkan på social- och hälsovårdsservicen

Det är svårt att närmare förutspå vilken inverkan strejken inom kommunsektorn har för social- och hälsovårdsservicen, men om strejken blir av har den sannolikt omfattande konsekvenser också för den servicen.

Det brådskade arbetet inom hälsovårdstjänsterna, mun- och tandvården och familje- och socialtjänsterna tryggas under strejken. Också inom äldre- och handikappservicen strävar man efter att i normal ordning tillhandahålla service som tryggar klientens hälsa och säkerhet.

På vår webbplats ger vi en mer detaljerad uppräkning av hur en eventuell strejk påverkar social- och hälsovårdsservicen.

En stor del av de anställda inom social- och hälsovården har organiserat sig under arbetarförbundet Super och Tehy, vilka inte meddelat något strejkhot. Förbunden har dock meddelat om förbud för övertid och byte av arbetsskift, något som påverkar servicen inom Vanda stad.

Inverkan på kultur- och fritidstjänster

Största delen av stadens verksamhetsställen för fritidstjänster, som idrotts- och motionslokaler och bibliotek, är stänga under strejken. Vid ungdomsservicen har största delen av verksamheten, t.ex. ungdomslokaler, verkstäder för unga och det uppsökande ungdomsarbetet, stängt under strejken.

Undervisningen vid Vanda vuxenutbildningsinstitut, Vanda konstskola och Vanda musikinstitut kan avbrytas, liksom också den ledda verksamheten inom idrott och kultur. Verksamhetsställenas och servicens öppettider preciseras när strejken har börjat.

Övriga eventuella effekter

Vandainfo och stadens telefonservice är stängda under strejken.

Sysselsättningsservicen förändras inte märkbart

Som det ser ut just nu kommer sysselsättningsservicen att fungera normalt. Man tvingas eventuellt minska möjligheten att uträtta ärenden på plats. Telefonservicen och de elektroniska tjänsterna fungerar normalt. Om man tvingas skjuta upp möten meddelas kunderna separat.

Aktuell information på webbsidorna

Detaljerna klarnar under strejke. Uppdaterad information om strejken har sammanställts på stadens webbplats under adressen vanda.fi/strejk.

Keywords

AdministreringTjänstenAvvikande öppethållning