Kunta-alan mahdollisella lakolla laajat vaikutukset Vantaalla

Tiedote

Kunta-alalla alkaa mahdollisesti 3. toukokuuta laaja lakko. Työntekijäjärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Jyty ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat aiemmin antaneet pääkaupunkiseudun kaupunkeja koskevan lakkoilmoituksen. Neuvotteluissa ei olla päästy sopimukseen. JUKO, JHL ja Jyty ovat ilmoittaneet, että lakko kestäisi 3.-9. toukokuuta.

Toteutuessaan lakko vaikuttaa laajasti Vantaan kaupungin toimintoihin. Tällä hetkellä tiedossa olevat vaikutukset on kuvattu alla. Lisää tietoa päivitetään Vantaan kaupungin verkkosivuille osoitteeseen vantaa.fi/lakko, josta löytyy jatkuvasti ajantasainen tieto mahdollisista vaikutuksista.

Vaikutukset kasvatukseen ja koulutukseen

Varhaiskasvatus ja esiopetus: Lakon vuoksi suurin osa varhaiskasvatuksen yksiköistä on suljettu. Mahdollisuuksien mukaan tavoitteena on pitää joitain päiväkoteja avoinna. Esiopetuksen toiminta on keskeytetty lakon vuoksi. Tilannetta arvioidaan 3.5. jälkeen. Muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Perusopetus: Lakon vuoksi perusopetus ja vammaisten lasten päivätoiminta on keskeytetty. Tiistaina 3.5.2022 ei ole koulua. 3.5. illalla arvioidaan, kuinka paljon kouluissa on työntekijöitä paikalla. Niissä kouluissa, joissa on riittävästi henkilöstöä, voidaan opetusta järjestää aikavälillä 4.-9.5.2022. Aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu lakon piiriin.

Lukiot ja Varia: Vantaan kaupungin lukioissa ja ammattiopisto Variassa on tehty oppilaitoskohtaiset toimintasuunnitelmat. Lukiot ja Varia ohjeistavat opiskelijoita ja huoltajia toimintavoista ennen mahdollisen lakon alkua, viimeistään edellisenä työpäivänä. Lakon alkaessa 3.5. opiskelijat opiskelevat ensimmäisen päivän etänä, tämän jälkeen oppilaitokset ohjeistavat jatkosta.

Vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluihin

Kunta-alan lakon vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin on vaikea ennakoida kovin tarkasti, mutta toteutuessaan lakolla on todennäköisesti laajoja vaikutuksia myös näihin.

Terveyspalveluiden, suun terveydenhuollon ja perhe- ja sosiaalipalveluiden kiireinen työ turvataan lakon aikana. Myös vanhus- ja vammaispalveluissa asiakkaan terveyttä ja turvallisuutta varmistavat palvelut pyritään toteuttamaan normaalisti.

Erittelemme verkkosivuillamme tarkemmin mahdollisen lakon vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Iso joukko sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä on järjestäytynyt työntekijäliitto Superiin ja Tehyyn, jotka eivät ole ilmoittaneet lakonuhasta. Nämä liitot ovat kuitenkin ilmoittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokielloista, jotka vaikuttavat Vantaan kaupungin palveluihin.

Vaikutukset kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin

Suuri osa kaupungin vapaa-ajan palveluiden toimipisteistä, kuten liikuntatilat ja kirjastot, on kiinni lakon aikana. Nuorisopalvelut, esimerkiksi nuorisotilat, nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö, sulkeutuvat pääosin lakon aikana.

Vantaan aikuisopiston, Vantaan kuvataidekoulun ja Vantaan musiikkiopiston opetus saattaa keskeytyä, kuten myös liikunnan ja kulttuurin ohjattu toiminta. Toimipisteiden ja palveluiden aukioloja tarkennetaan lakon alettua.

Muut vaikutukset

Vantaa-infot ja kaupungin puhelinpalvelut sulkeutuvat lakon ajaksi.

Työllisyyspalveluissa ei juuri muutoksia

Näillä näkymin työllisyyspalvelut toimivat tavallisesti. Paikan päällä tapahtuvaa asiointia mahdollisesti joudutaan supistamaan. Puhelinpalvelut ja sähköiset palvelut toimivat normaalisti. Jos tapaamisia joudutaan siirtämään, näistä ilmoitetaan asiakkaalle erikseen.

Ajantasaiset tiedot verkkosivuilla

Yksityiskohdat täsmentyvät tämän ja ensi viikon aikana. Ajantasaiset tiedot lakon vaikutuksista on koottu kaupungin verkkosivuille osoitteeseen vantaa.fi/lakko.

Avainsanat

HallintoPalveluPoikkeusaukiolot