Vänligen kom ihåg att faktureringen av småbarnspedagogikens klientavgifter försenas

Meddelande

Etiketter

SmåbarnspedagogikBarnfamiljer

Faktureringen av småbarnspedagogikens klientavgifter överförs till den nya VaSa tjänsten under hösten och vintern. Småbarnspedagogikens fakturering har försenats på grund av systemöverföringen.

Räkningen för augusti skickas till familjerna veckan 51, och har en förfallodag i början av året 2023. Därefter skickas resten av höstens och vinterns retroaktiva räkningar med cirka tre-fyra veckors mellanrum under vintern och våren.

Vi försöker periodisera fakturornas förfallodagar. På våren kan det komma en räkning för två olika månader som har sin betalningsförfallodag i samma månad. Räkningarna har olika förfallodagar eftersom vi under vintern och våren också kommer att skicka räkningar i realtid utöver de räkningar från hösten som skickas i efterskott.  

Vänligen förbered er på de kommande räkningarna genom att spara pengar för dessa.

När räkningarna kommer kan ni vid behov kontakta småbarnspedagogikens klientfakturering:

Per telefon: 09 83922004 / mån.–fre. kl. 9–11.30. Då ni ringer telefonservicen kan ni välja om ni behöver hjälp med frågor som gäller avgiftsbeslut eller faktureringen.

Per e-post:

paivahoitolaskut@vantaa.fi (förfrågningar gällande betalningen av räkningarna, till exempel flyttning av förfallodag och indrivningsfrågor) ELLER

varhaiskasvatuksen.asiakasmaksut@vantaa.fi (förfrågningar gällande avgiftsbeslutet, till exempel beaktande av inkomsterna i avgiftsbesluten)

Vi beklagar det extra besvär som förändringarna i faktureringssystemet och höstens förseningar i faktureringen orsakar er. 

Keywords

Daghem