Resultaten från medborgarbudgeten i Havukoski, Mikkola och Västerkulla är klara

Nyhet

Det har pågått en medborgarbudgetprocess sedan våren i Havukoski, Mikkola och Västerkulla, där invånarna fått påverka hur stadens pengar ska användas. I medborgarbudgetprocessen får invånarna besluta hur respektive område ska utvecklas för 50 000 euro.

Två personer, den ena står och den andra sitter på staketet. I bakgrunden finns träd och gräs.

 

Processen inleddes i april med en idéjakt, där invånarna fick komma med förslag om hur områdena kunde utvecklas, och kulminerade i september-oktober i en omröstning om förslagen. Det förslag som fått mest röster i respektive område förverkligas och därefter i ordningsföljd de förslag som fått näst mest röster, dvs. så många förslag som ryms inom budgeten.

Omkring fyra procent av de röstberättigade använde sin rösträtt. Röstberättigade var alla invånare i samtliga tre områden. Sammanlagt gavs 671 röster. I de tre områdena finns sammanlagt cirka 17 000 invånare.

”Det är fint att se hur aktivt invånarna i alla områden har deltagit i processens olika faser, allt från idéjakten till omröstningen. Jag vill tacka alla för samarbetet! Nästa år får vi njuta av resultaten, säger delaktighetskoordinator Laura Lettenmeier.

I Havukoski förverkligas nio olika förslag. I området rustar man upp omgivningen kring kvarnruinerna i Hanaböle (10 000 €), installerar fler avfallskärl längs med gånglederna (6000 €), planterar blommor (6000 €) och körsbärsträd, buskar och ängsväxter (10 000 €), rustar upp gång- och cykelleder (8000 €), ordnar städtalko (1000 €) och ledd parkgymnastik (2000 €), gör gatukonst (5000 €) och installerar fler farthinder på Havukoskigatans gång- och cykelväg (2000 €).

I Västerkulla installerar man fler papperskorgar i parkerna och längs med gånglederna (6000 €), planterar körsbärsträd (5000 €), ordnar ett torgevenemang (5000 €), ett spelevenemang (1000 €) och parkgympa (1000 €), installerar  korgar för frisbeegolf (2000 €), planterar blommor (4000 €), städar och snyggar upp framför affären på Målsnörsvägen (15 000 €), snyggar upp skyttegravarna som talkoarbete och tillverkar en skylt om skyttegravarnas historia (3500 €) och planterar bärbuskar eller andra nyttoväxter (2000 €) och en blomsteräng för insekter (5000 €).

I Mikkola planterar man blommande träd (10 000 €), en insektsvänlig blomsteräng (3000 €) och blommor utmed gatorna (3000 €), ordnar en byafest (5000 €) och parkgympa (1000 €), installerar fler avfallskärl längs med gånglederna och i grönområdena (5000 €), installerar fler bänkar (8000 €) och förbättrar gatubelysningen (15 000 €).

De utvalda förslagen kommer att förverkligas under år 2022. Bekanta dig närmare med de utvalda förslagen på webbplatsen osallistuvavantaa.fi.

Keywords

Bli involverad