Rösta fram ett namn till det nya stadskulturcentrumet i Kivistö

Nyhet

Nu är det dags att välja ett namn till det blivande stadskulturcentrumet i Kivistö. Under våren samlade vi in förslag till namn och vi fick in en väldig mängd bra alternativ, över 500. Bland alternativen gallrade stadens arbetsgrupp ut sju guldkorn mellan vilka Kivistöbor och Kivistösinnade kan rösta fram ett namn som de tycker passar bäst för det nya centrumet.

Nainen pyöräilee Kivistössä.

Majoriteten av de föreslagna namnen byggde vidare på mineraltemat i Kivistö, men bland dem fanns också olika ordlekar och namn som har sitt ursprung i områdets historia.

Urvalskriterierna för de sju röstningsalternativen var att de är förenliga med Vandas värderingar och varumärke och passar in i Kivistöområdet. Bland alternativen valde man också ut namnförslag som ligger bra i munnen och som skulle falla sig naturligt i Kivistöbornas tal. Vid gallringen tog man också hänsyn till om samma namnförslag hade lämnats in av flera invånare. 

Rösta på ett namn till det nya stadskulturcentrumet på adressen https://osallistuvavantaa.fi/q/3cos6k8jfj97 under tiden 15.8–11.9 och du kan vinna ett presentkort på 50 euro inom S-gruppen! 

Kivistö stadskulturcentrum öppnas på andra våningen i köpcentret Kivis. I centrumet byggs inspirerande utrymmen för ett bibliotek, en ungdomsgård, organisationer, barnkultur, evenemang och invånarverksamhet. 

Läs mer: https://osallistuvavantaa.fi/p/6gd6pvl4kw66

Keywords

Kivistö