Ukraine Help Center Vantaa öppnas i Björkby den 11 april för att hjälpa dem som flyr kriget i Ukraina

Nyhet

I Vanda öppnas ett hjälpcenter måndagen den 11 april för att hjälpa dem som flyr kriget i Ukraina. Ukraine Help Center Vantaa verkar i Björkby invånarlokals utrymmen på adressen Granrisstigen 2.

Vernissan Ukraina-valaistus joen toiselta puolelta

Vanda öppnar tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbunds Nylands distrikt hjälpcentret Ukraine Help Center Vantaa för dem som flyr kriget i Ukraina. I verksamheten deltar också andra organisationer, frivilliga samt företag.

Ukraine Help Center Vantaa erbjuder i första hand stöd, rådgivning, materiell hjälp och en mötesplats. Möjligheten att införa andra hjälp- och stödformer utreds och samarbetsmöjligheter för att kunna ge olika slags hjälp kartläggs kontinuerligt.

– Vanda vill erbjuda aktivt stöd till dem som flyr kriget i Ukraina. Den här centraliserade hjälpcentermodellen underlättar möjligheten att erbjuda hjälp och också ta med dem som är villiga att hjälpa, säger Riikka Åstrand, biträdande stadsdirektören för stadskulturens verksamhetsområde.

Hjälpcentret är beläget på adressen Granrisstigen 2 i Björkby invånarlokal. Hjälpcentret är öppet måndag till fredag kl. 9–15. I hjälpcentret arbetar en anställd inom Vanda stad och en anställd inom Mannerheims barnskyddsförbunds Nylands distrikt.

– Att hjälpa ukrainarna är allas vår sak och vi vill delta på samma sätt som vi deltog under flyktingkrisen år 2015. Vårt övriga hjälparbete för familjer fortsätter som förut, påminner verksamhetsledare Pia Metsähuone vid Mannerheims barnskyddsförbunds Nylands distrikt.