Hjälp oss att utveckla Vandas servicenät – svara på enkäten

Meddelande

Vanda stad ordnar olika slags tjänster på olika håll i staden. Planen för servicenätet som täcker hela Vanda uppdateras som bäst. Också du har möjlighet att inverka på målen som syftar till att vidareutveckla stadens service. Svara på enkäten och berätta för oss hur lätt det är för dig att ta dig till de tjänster du använder.

Barn på bibliotek.

I enkäten utreds bland annat hur lätt du kan ta dig till exempelvis hälsostationen, biblioteket eller simhallen. Enkäten täcker Vanda stads tjänster allt från daghem till skolor, infartsparkering till stadsveterinären och Vandainfo till mattvättsplatser. Vi hoppas du svarar angående de tjänster som du eller någon av dina familjemedlemmar har använt under de senaste fyra åren. I enkäten kan du ange vilka av stadens tjänster du gärna skulle vilja använda elektroniskt.

Invånarna kan delta i enkäten via webbplatsen OsallistuvaVantaa.fi, som är öppen 14.1–18.2.2022.

Du kan också svara på enkäten elektroniskt eller i pappersform på Vandainfo och biblioteken, antingen på finska, svenska eller engelska. Det är också möjligt att svara på enkäten i invånarlokalerna, ifall lokalerna kan ha öppet på grund av coronaläget.

Enkätsvaren är anonyma. Enkätmaterialet publiceras också som öppna data, men materialet redigeras så att enskilda svarspersoner inte kan kännas igen.

Keywords

TjänstenFaciliteterBli involveradEnkäter