Ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnokset

Tutustu Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksiin, ja vastaa suunnitelmia koskeviin kyselyihin. Katso myös suunnitelmia esittelevät videot. Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esitellään vaiheittain alkuvuoteen 2023 saakka.

Ratikan havainnekuva Hakunilasta Kyytitieltä.

Katusuunnitelmaluonnoksissa varataan tilaa kadun toiminnoille. Kaduille suunnitellaan raitiotien lisäksi ajoneuvoliikenteen järjestelyt, ja tärkeässä osassa ovat myös pyöräilyn ja jalankulun yhteyksien kehittäminen.

Viihtyisyyden ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä osa suunnittelua on katuympäristön suunnittelu viheralueineen ja istutuksineen sekä hulevesien luonnonmukainen käsittely. Katusuunnittelun luonnoksien pohjalta saadaan asemakaavaan määritettyä tarvittavat katualueet.

Tälle sivulle on listattu esittelyssä olevia ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia. Suunnitelmaluonnoksia on mahdollisuus kommentoida niiden yhteydessä mainitun ajan, jotta saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kerättyä asukkailta ja käyttäjiltä tärkeää tietoa suunnittelun tueksi. Suunnitelmaluonnokset pidetään esillä tällä sivulla ratikan jatkosuunnittelun ajan.

Nähtävillä olon aikana suunnitelmiin voi vielä uudelleen ottaa kantaa. Suunnitelmien nähtävillä olo on lakisääteinen vaihe, ja jokainen katusuunnitelma asetetaan nähtäville.

Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset tulisivat vaihteittain nähtäville yhtä aikaa huhtikuusta 2022 alkaen, jotta vantaalaiset voisivat parhaiten vaikuttaa ratikan suunnitteluun.

Suunnitelmaluonnosten esittely 30.11.–13.12.2022

Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esiteltiin Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla. Viimeisenä vuorossa oli kaupunginosiin Pakkala, Vaarala ja Länsimäki sijoittuvia suunnitelmia. Suunnitelmiin oli mahdollisuus jättää mielipiteitä 30.11.–13.12. katusuunnitelmaluonnoskyselyihin.

Yleisesittelyvideolla esitellään yleistietoja Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueiden katusuunnitelmaluonnoksista, katusuunnitelmien hyväksymisprosessista ja siitä, miten katusuunnitelmiin voi vaikuttaa.

Lisäksi videolla esitellään kaupunkikuvalliset aluetyypit, joita ratikan varrella on. Ne on määritelty Vantaan ratikan Design Manualissa, joka löytyy Selvityksiä ja aineistoja -sivulta.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Väinö Tannerin tien, Tasetien ja Rälssitien esiteltävä osuus, jossa lennetään Jumbon ja Flamingon kauppakeskuksen edessä.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Länsimäentie välillä Helsinki-Fazerintie esiteltävä osuus.

Pakkala

Suunnitelmaluonnosten esittely 19.10.–1.11.2022

Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 19.10.–1.11. Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla. Vuorossa oli kaupunginosiin Lentokenttä, Veromies, Pakkala, Tikkurila ja Jokiniemi sijoittuvia suunnitelmia.

Suunnitelmiin oli mahdollisuus jättää mielipiteitä 19.10.–1.11. katusuunnitelmaluonnoskyselyihin.

Videolla esitellään yleistietoja Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueiden katusuunnitelmaluonnoksista, katusuunnitelmien hyväksymisprosessista ja siitä, miten katusuunnitelmiin voi vaikuttaa.

Lisäksi videolla esitellään kaupunkikuvalliset aluetyypit, joita ratikan varrella on. Ne on määritelty Vantaan ratikan Design Manualissa, joka löytyy Selvityksiä ja aineistoja -sivulta.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Teletie–Lentäjäntie esiteltävä osuus, jossa lennetään reitin loppu lentoasemalle.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Ilmailutien esiteltävä osuus.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Plootukatu–Muuranraitio–Toinensavu esiteltävä osuus, joka kulkee suunnitteilla olevan Muuran asuinkorttelin läpi Aviapoliksen suuralueella.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Osuustien esiteltävä osuus.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Jokiniemenkatu–Tikkurilanraitio–Kielotie esiteltävä osuus, joka kulkee suunnitteilla olevan Tikkurilan tunnelin läpi Tikkurilan suuralueella. 

Lentokenttä–Veromies–Pakkala

Tikkurila–Jokiniemi

Suunnitelmaluonnosten esittely 30.3.–12.4.2022

Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 30.3.–12.4. Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueilla. 

Videolla esitellään yleistietoja Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan suuralueiden katusuunnitelmaluonnoksista, katusuunnitelmien hyväksymisprosessista ja siitä, miten katusuunnitelmiin voi vaikuttaa.

Lisäksi videolla esitellään kaupunkikuvalliset aluetyypit, joita ratikan varrella on. Ne on määritelty Vantaan ratikan Design Manualissa, joka löytyy Selvityksiä ja aineistoja -sivulta.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Turbiinitie-Aviabulevardi esiteltävä osuus.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Rälssitie–Tikkurilantie esiteltävä osuus. 

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Kyytitie–Lahdenväylä esiteltävä osuus.

Videolla havainnollistetaan Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten Länsimäentie-Fazerintie esiteltävä osuus.

Lentokenttä–Veromies–Pakkala–Koivuhaka

Kuninkaala–Hakkila–Itä-Hakkila–Vaarala–Hakunila–Länsimäki–Rajakylä

Suunnitelmaluonnosten esittely 27.1.–9.2.2022

Katusuunnitelmaluonnokset, jotka on esitelty 27.1.–9.2., käsittelevät Tikkurilan ja Aviapoliksen suuralueita.

Videolla esitellään ratikan katusuunnitelmaluonnoksia Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla ja kerrotaan yleisesti katusuunnitelmista ja niiden merkinnöistä sekä katusuunnitelmien hyväksymisprosessista.

Lentokenttä–Veromies–Tikkurila

Koivuhaka–Viertola–Tikkurila

Suunnitelmaluonnosten esittely 7.10.–20.10.2021

Katusuunnitelmaluonnokset, jotka on esitelty 7.10.-20.10.2021, koskevat Hakunilan ja Tikkurilan suuralueita.

Videolla esitellään yleisesti ratikan katusuunnitelmaluonnoksia Hakunilan ja Tikkurilan suuralueilla ja kerrotaan yleisesti katusuunnitelmista ja niiden merkinnöistä sekä katusuunnitelmien hyväksymisprosessista.

Länsimäki

Vaarala ja Hakunila

Hakkila, Kuninkaala ja Jokiniemi

More information

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 8392 2242

Ratikkatiimi

ratikka@vantaa.fi

Sähköpostilla mielipiteen jättäessä viestin otsikossa tulee mainita mielipidettä koskevan katusuunnitelman nimi. Mielipiteitä toivotaan ensisijaisesti katu- ja puistosuunnitelmaluonnosten kyselyiden kautta.

Keywords

RatikkaKaupunkikehitysKadutPuistotSuunnitelmat