Uuden ilmailumuseon valmistelu jatkuu

Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2021 jatkaa uuden ilmailumuseon valmistelua Vantaan Aviapolikseen. Kivistöön kaavaillaan koteja ja palveluita 1200 asukkaalle. Lisäksi kaupungin vastuullisuustyö jatkuu.

Vantaan kaupunki ja Suomen Ilmailumuseosäätiö ovat yhdessä valmistelleet Uusi Ilmailumuseo -hanketta, joka mahdollistaa Suomen ilmailumuseon uudistumisen ja samalla vahvistaa museon asemaa valtakunnallisen vastuumuseon näyttelykeskuksena. Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja maanvuokrasopimus kiinteistöllä päättyy vuonna 2028. Uuden museorakennuksen toteuttaminen ja ilmailumuseon uudistuva toiminta edellyttää sekä valtion että Vantaan kaupungin taloudellista tukea. Koska kyseessä on koko kaupunkia koskeva merkittävä elinvoimahanke, asia tuotiin linjattavaksi kaupunginhallitukselle.

Vantaa ryhtyy raportoimaan YK:lle kaupungin kestävästä kehityksestä

Vantaalla tehdään paljon työtä kestävän kehityksen edistämiseksi, ja nyt kaupunki alkaa raportoida tätä toimintaa YK:lle vapaaehtoisella kaupunkitasoisella raportilla. Vantaan ensimmäinen raportti julkaistaan tänä kesänä, ja se saa jatkoa kahden vuoden välein. Vantaa on neljäs suomalainen kaupunki, joka julkaisee Voluntary Local Review -raportin (VLR).

New York oli ensimmäinen maailman kaupungeista vuonna 2018 julkaistulla raportillaan ja haastoi samalla muut kaupungit mukaan. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen osoitti Vantaan sitoutumisen allekirjoittamalla tänään New Yorkin julistuksen VLR-raportin tekemisestä. Vantaan VLR-raportti on osa valtuustokauden vastuullisuuden strategiateeman työtä. Raportin toteuttaneessa työryhmässä on ollut edustus kaupungin jokaiselta toimialalta.

Vantaa mukaan EU:n Green City Accord -kaupunkien joukkoon

Vantaa liittyy mukaan EU:n Green City Accord -sitoumukseen. Green City Accord (GCA) on Euroopan komission aloite, jonka tavoite on parantaa kaupunkien ympäristön terveellisyyttä. Allekirjoittamalla sitoumuksen eurooppalaiset kaupungit sitoutuvat etsimään ratkaisuja kiireellisimpiin ympäristöhaasteisiin ja edistämään ekologista kestävyyttä.

Green City Accord tukee Vantaan resurssiviisauden tiekartan tavoitteita ja auttaa edistämään sen toimenpiteitä. Sitoumuksen on allekirjoittanut tähän mennessä 46 eurooppalaista kaupunkia. Suomesta allekirjoittajia ovat Vantaan lisäksi Helsinki, Lahti, Turku, Lappeenranta ja Hämeenlinna.

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä eläkkeelle 1.9.2021

Vantaan kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä siirtyy eläkkeelle 1.9.2021. Uuden apulaiskaupunginjohtajan virka julistettiin haettavaksi. Virkahaku on avoinna 20.8.-16.9.2021 välisen ajan.

Kivistön asemakaavamuutoksella koteja ja palveluja 1200 asukkaalle

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Kivistön Lumikvartsin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen, joilla laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle. Samalla mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarkistetun tarveselvityksen.

Julkaistu: 15.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter