Sisäilmahaitoista oireilevien koulurakennus tulossa Simonkylän koulun pihapiiriin Vantaalla

Vantaan kaupunki rakentaa erillisen koulurakennuksen sisäilmasta merkittävästi haittoja kokeville oppilaille kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Tämä moduuleista koostuva niin sanottu sisäympäristöpaviljonki sijoitetaan Simonkylän koulun tontille.

Rakennukseen sijoitetaan koko Vantaan alueelta 1.–9. luokan oppilaita, joiden sisäilmaoireilu ei ole helpottunut tavanomaisissa koulutiloissa monista eri toimista huolimatta. Uusi tila otetaan käyttöön suunnitelman mukaan viimeistään helmikuun lopulla.

Tila vaikeimmin oireileville

Vantaa on pystynyt järjestämään sopivan oppimisympäristön lähes kaikille vaikeistakin sisäilmaoireista kärsiville oppilailleen Vantaan yli 40 koulusta. On kuitenkin myös oppilaita, joiden oireilu jatkuu voimakkaana erilaisista järjestelyistä huolimatta. Oppilaan siirtyminen sisäympäristöpaviljonkiin edellyttää aina terveysperusteista lähikoulupäätöstä. Oppilaaksi otosta vastaavat aluepäälliköt.

Herkkyys sisäympäristölle on hyvin yksilöllistä, joten tilan säilyminen mahdollisimman puhtaana on tärkeää. Paviljongin käyttäjien on vähennettävä altisteita minimiin myös koulun ulkopuolella, jottei niitä kulkeutuisi tilaan esimerkiksi vaatteiden mukana.

Paviljongin käyttäjiltä odotetaan, että kotona ei ole lemmikkejä tai tupakointia eikä käytössä ole hajusteellisia kemikaaleja tai muita allergeeneja. Paviljongista ei voi myöskään vierailla muissa koulutiloissa, vaan kaikki opetus järjestetään joko paviljongissa tai etäyhteydellä tai koulupäivän viimeisinä tunteina muualla.

Myös ruokahuoltoon, siivoukseen ja rakennuksen huoltoon kiinnitetään erityistä huomioita.

Tiukka aikataulutavoite

Tilakeskuksen arvion mukaan tilat ovat käyttökunnossa viimeistään helmikuussa 2020.

Rakennus on yksikerroksinen, noin 380 bruttoneliömetrin koulutilayksikkö. Rakennus toteutetaan vuokrahankkeena, mutta kaupungilla on mahdollisuus lunastaa tilat omistukseensa sovitun 5 vuoden vuokra-ajan jälkeen. Vuosivuokra on noin 150 000 euroa ilman käyttö- ja ylläpitokuluja.

Rakennuksen toteuttaa Fixcel Group Oy, joka yrityksenä on suuntautunut sisäilmaltaan puhtaiden rakennusten tuottamiseen. Yritys on tuottanut vastaavia rakennuksia aiemminkin myös pääkaupunkiseudulle.

Moduulit tehdään valmiiksi tehtaassa, joten työmaa-aika on huomattavasti lyhyempi perinteiseen rakentamiseen verrattuna. Moduuleja valmistetaan parhaillaan Hämeenlinnan tehtaalla.

Rakenteet, kalusteet ja käyttö tukevat hyvää sisäilmaa

Rakennus muodostuu teräskennorakenteisista tilaelementeistä ja on julkisivultaan rappauspintainen.

Rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan uusimman sisäilmastoluokituksen määrittelemään parhaaseen S1 -tasoon ilmamäärien ja ilmansuodatuksen osalta. Kaikki sisätilojen materiaaliyhdistelmät valitaan tarkoin ja hyödynnetään Fixcel Group Oy:n tekemää tutkimustyötä mahdollisimman vähäpäästöisistä pinnoiteratkaisuista. Tilat ovat myös akustiikaltaan hyvää tasoa. Luonnollisesti myös itse rakentamisen pölyttömyyden ja puhtauden osalta on vaadittu sisäilmastoluokituksen parasta P1-tasoa.

Yleisilmeeltään ja varustukseltaan tilat ovat uuden oppimisympäristön tavoitteita noudattavia perusopetuksen käyttöön tulevia tiloja.

Kalusteet valitaan huolellisesti siten, että nekin täyttävät vähäpäästöisyyden kriteerit.

Rakennuksen valmistuttua tilojen ilmanvaihtoa ajetaan alkuvaiheessa isolla teholla jatkuvasti, jotta mahdolliset rakentamisen aikaiset päästöt saadaan huudeltua tehokkaasti sisätiloista.

Julkaistu: 11.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter