Sisäilmasta oireilevia oppilaita pystytään auttamaan entistä paremmin

Vantaalla koulujen sisäilmaoireilusta kärsivien oppilaiden saamaa tukea on kehitetty. Oireilevan oppilaan tilannetta pystytään auttamaan perheen, koulun ja terveydenhoidon yhteistyönä entistä paremmin. Vantaa on myös rakentanut erillisen koulurakennuksen sisäilmasta vaikeimmin oireileville oppilaille.

Jos oppilas tai hänen huoltajansa epäilee, että oireilla on yhteyttä koulun sisäilmaan, asia on syytä ottaa puheeksi sekä rehtorin että oman kouluterveydenhoitajan kanssa. Kodin, koulun ja terveydenhoidon yhteistyöllä etsitään oppilaan tilanteeseen sopivat keinot helpottaa tilannetta.

- Paljon on tehtävissä omassa koulussa, toteaa Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo.

Vantaalla on koettu toimivaksi uudehko käytäntö, jossa sisäilma-asioihin nimetyn kouluterveydenhoitajan palvelut ovat suoraan oppilaiden ja perheiden saatavilla. Kun rehtori vastaa koulun toiminnasta, terveydenhoitaja puolestaan keskittyy oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Apua on löytynyt vaikeisiinkin tilanteisiin.

Koululla on monia erilaisia käytännön järjestelyjä, joilla oireilevan oppilaan koulupäivää helpotetaan.

- Oman koulun toimien ja terveydenhoidon hoitopolun avulla on onnistuttu auttamaan lähes kaikkia oppilaita. Vuosittain vain alle 10 lasta on päätynyt vaihtamaan koulua sisäilmaoireilun vuoksi.

Vantaalla on yli 24 000 perusopetuksen oppilasta ja 45 suomen- ja ruotsinkielistä koulua. Vantaan strategisena tavoitteena on parantaa tilojensa sisäilmaa. Koulujen sisäilmatilanteen tutkiminen ja korjaaminen vievät kuitenkin aikaa, mutta oireilevan oppilaan tilannetta pitää auttaa nopeasti.

- Kaupungin tavoitteena on, että kaikki koulut ovat puhtaita ja terveellisiä. Tällä hetkellä valitettavasti korjattavia kohteita on kuitenkin jonkin verran, eikä oireileva oppilas voi odotella, Ilkka Kalo sanoo.

- Onhan se sekä perheelle että meille yhteinen onnistuminen, jos lapsi pystyy jatkamaan omassa koulussa osana tavanomaista kouluyhteisöään.

Sisäympäristöpaviljonki vaikeimmin oireileville

Vantaalle on valmistunut helmikuussa erillinen koulurakennus niitä oppilaita varten, joiden sisäilmaoireilu ei helpotu tavanomaisissa koulutiloissa eri toimista huolimatta. Puhdasta ilmaa tarkasti vaalivaan tilaan siirrytään, jos muut tilanvaihdot eivät auta.

Ensin kuitenkin yritetään auttaa tilannetta omassa koulussa. Sen jälkeen kokeillaan jotakin muuta Vantaan 45 tavanomaisesta koulusta.

- Joku voi miettiä, miksi oireilevia oppilaita ei siirretä suoraan sisäympäristöpaviljonkiin. Oppilaan elämässä on kuitenkin paljon muutakin kuin oireilu, joka ei saisi eristää häntä normaalista kouluyhteisöstä ja oman ikäisistä kavereista, Kalo kertoo.

Sisäympäristöpaviljongissa koulunkäynti on hyvin erilaista kuin muualla: kouluun ei osu välttämättä montaa saman ikäistä koulukaveria eikä yläkoulun aineluokkia ole käytettävissä. Oppilas perheineen joutuu rajoittamaan muutakin elämäänsä. Esimerkiksi lemmikkieläimistä pitää luopua, koska ei voida ottaa sitä riskiä, että koulukaveri alkaa oireilla oppilaan mukana kouluun kulkeutuvien allergeenien vuoksi.

- Sisäympäristöpaviljonki on siten viimesijainen vaihtoehto, kun muut keinot eivät ole auttaneet. Paviljonki kuitenkin varmistaa, että Vantaan kaupunki voi tarjota kaikille sisäilmaoireista kärsiville oppilailleen sopivan koulutilan, Ilkka Kalo toteaa.

Sisäympäristöpaviljongin rakentamisessa ja materiaaleissa on otettu huomioon paras tietämys sisäilman laadun varmistamiseksi. Rakentamista koskeva tiedote on julkaistu 11.11.2019

Lue lisää koulujen sisäilmasta.

Julkaistu: 26.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter