Vantaa alueittain on tiivis tietopaketti Vantaasta

Vantaa alueittain 2015 -julkaisuun on koottu aikasarjoja ja kuvioita tärkeimmistä kaupunkia kuvaavista ilmiöistä, kuten väestöstä, asumisesta, rakentamisesta ja työmarkkinoista. Näitä tilastotietoja täydentävät kartat ja aluekuvaukset, joissa on kerrottu alueiden historiasta, luonnosta, asumisesta ja väestöstä sekä työpaikoista ja palveluista. Lisäksi teksteissä on luotu lyhyt katsaus alueiden tulevaisuuden kehitysnäkymiin.

Päivitetyt tilastot ja kuviot

Vantaa alueittain kirjan tilastotaulukot ja kuviot päivitetään vuosittain. Jokainen Vantaan osa-alueista on Excel-tiedostoissa omalla välilehdellä. Aluejako, määritelmät ja lähteet löytyvät tiedostojen ensimmäisiltä välilehdiltä. Tilastotaulukoiden pisimmät aikasarjat alkavat vuodesta 1970.

Vantaa alueittain tilastotaulukot

Kuvio: Ikärakenne 1.1.2019

Kuvio: Perherakenne 1.1.2019

Kuvio: Koulutusaste 31.12.2017

Kuvio: Tuloluokka 31.12.2017

Kuvio: Työpaikkojen määrä 1990-2016 (31.12.)

Kuvio: Työpaikat toimialoittain 31.12.2016


Uusimmat päivitykset: perhekuviot on päivitetty 6/2019, ikä- ja tulokuviot 5/2019, tilastotaulukot ja koulutuskuviot 3/2019 ja työpaikkakuviot 11/2018.

    Ajankohtaista

    Twitter