Vantaa alueittain on tiivis tietopaketti Vantaasta

Vantaa alueittain 2015 -julkaisuun on koottu aikasarjoja ja kuvioita tärkeimmistä kaupunkia kuvaavista ilmiöistä, kuten väestöstä, asumisesta, rakentamisesta ja työmarkkinoista. Näitä tilastotietoja täydentävät kartat ja aluekuvaukset, joissa on kerrottu alueiden historiasta, luonnosta, asumisesta ja väestöstä sekä työpaikoista ja palveluista. Lisäksi teksteissä on luotu lyhyt katsaus alueiden tulevaisuuden kehitysnäkymiin.

Päivitetyt tilastot ja kuviot

Vantaa alueittain kirjan tilastotaulukot ja kuviot päivitetään vuosittain. Jokainen Vantaan osa-alueista on Excel-tiedostoissa omalla välilehdellä. Aluejako, määritelmät ja lähteet löytyvät tiedostojen ensimmäisiltä välilehdiltä. Tilastotaulukoiden pisimmät aikasarjat alkavat vuodesta 1970.

Vantaa alueittain tilastotaulukot

Kuvio: Ikärakenne 31.12.2020

Kuvio: Perherakenne 31.12.2020

Kuvio: Koulutusaste 31.12.2020

Kuvio: Tuloluokka 31.12.2019

Kuvio: Työpaikkojen määrä 1990-2019 (31.12.)

Kuvio: Työpaikat toimialoittain 31.12.2019

Uusimmat päivitykset: tilastotaulukot on päivitetty 1/2022, koulutus-, tulo- ja työpaikkakuviot 12/2021 sekä ikä- ja perhekuviot 6/2021.

    Ajankohtaista