Vantaa alueittain on tiivis tietopaketti Vantaasta

Vantaa alueittain 2015 -julkaisuun on koottu aikasarjoja ja kuvioita tärkeimmistä kaupunkia kuvaavista ilmiöistä, kuten väestöstä, asumisesta, rakentamisesta ja työmarkkinoista. Näitä tilastotietoja täydentävät kartat ja aluekuvaukset, joissa on kerrottu alueiden historiasta, luonnosta, asumisesta ja väestöstä sekä työpaikoista ja palveluista. Lisäksi teksteissä on luotu lyhyt katsaus alueiden tulevaisuuden kehitysnäkymiin.

Päivitetyt tilastot ja kuviot

Vantaa alueittain kirjan tilastotaulukot ja kuviot päivitetään vuosittain. Jokainen Vantaan osa-alueista on Excel-tiedostoissa omalla välilehdellä. Aluejako, määritelmät ja lähteet löytyvät tiedostojen ensimmäisiltä välilehdiltä. Tilastotaulukoiden pisimmät aikasarjat alkavat vuodesta 1970.

Vantaa alueittain tilastotaulukot

Kuvio: Ikärakenne 1.1.2018

Kuvio: Perherakenne 1.1.2018

Kuvio: Koulutusaste 31.12.2017

Kuvio: Tuloluokka 31.12.2016

Kuvio: Työpaikkojen määrä 1990-2016 (31.12.)

Kuvio: Työpaikat toimialoittain 31.12.2016


Uusimmat päivitykset: tilastotaulukot ja koulutuskuviot on päivitetty 3/2019, työpaikkakuviot 11/2018 ja ikä-, perhe- ja tulokuviot 6/2018.

    Ajankohtaista

    Instagram @vantaankaupunki

    Twitter