Backaksen kartanon alueelle elämyspuisto (nro 512000)

Kuva alueelta

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanokukkula, osoitetaan luonnonsuojelualuetta, lähivirkistysaluetta sekä puistoa ja sallitaan uudisrakentamista kukkulan ympärille. Uudisrakentaminen on asuntorakentamista 8 810 k-m2:n ja elämyspuistorakentamista 11 000 k-m2:n verran ja 380 k-m2:n verran rakennussuojelualueen voimassa olevan kaavan mukaisia uudisrakennuksia. Asuinkortteliin sallitaan lisäksi yhteensä 400 k-m2 talousrakennuksia. Liikerakennuksen (950 k-m2) korttelialueen ja rakennussuojelualueen asemakaavamerkintöjä tarkistetaan. Asemakaavaa laaditaan osalle Ylästöntietä.

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Pakkalan ja hieman myös Ylästön kaupunginosissa pääosin Ylästöntien eteläpuolella. Aluetta rajaavat pohjoisessa Ylästöntie ja Sandbackan asuinalue, idässä Kartanonkosken asuinalue, lännessä viljelykäytössä oleva peltoalue ja etelässä Kartanonkosken liikuntapuiston alue. Alueen koko on noin 31,8 ha.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaava koskee Backaksen kartanon viereen sijoittuvaa elämyskeskuskokonaisuutta. Vantaalle luodaan sekä kansainvälisesti että kaupungin elinvoiman kannalta merkittävä matkakohde, jossa yhdistyvät suomalainen luonto, kulttuurihistoria ja kansainvälisesti kiinnostavat brändit.

Hanke toteuttaa Aviapoliksen visiota elävästä ja kansainvälisestä lentokenttäkaupungista. Alue on valtakunnallisesti kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta.

Kaava lisää uudisrakentamista 19 810 k-m2. Osallistumis- ja arviointi (OAS) -vaiheessa saatiin 93 mielipidettä. Syksyllä 2020 pidettyä nettiyleisötilaisuutta seurasi 120 ihmistä. Mielipiteitä on otettu huomioon asemakaavaehdotusta laadittaessa. On huolehdittu mm. tärkeiden näkymien säilymisestä, maiseman avoimuudesta ja kartanoalueen säilymisestä yleisön käytössä. Eläinten elinoloja turvataan kaavamääräyksin (mm. linnut, kalat, lepakot, pölyttäjät).

Krakanojan varsi osoitetaan luonnonsuojelualueeksi. Koko alue pysyy erittäin vehreänä mm. laajojen viheralueiden ja kasvikattojen sekä tavallista suurempien vihertehokkuusvaatimusten ansiosta.

Jalankulun ja pyöräilyn reittejä lisätään, mm. Krakanojan suuntainen ulkoilureitti sekä baana.

Kartanoalueen suojelu ei muutu voimassa olevaan asemakaavaan nähden. Kartanon ympärillä uudisrakentaminen sijoittuu paikkoihin, joissa on aiemmin ollut tai niihin on Backaksen tilan kulta-aikoina suunniteltu rakennuksia. Uudisrakennusten muotokieleen ja materiaaleihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Avoin maisematila ympäröi kartanomäkeä edelleen joka puolelta korostaen kartanokukkulan hallitsevaa asemaa maisemassa.

Asuinkorttelin rakentamisen määrää on pienennetty huomattavasti osallistumis- ja arviointi vaiheessa esitetystä. Harjakattoiset asuinrakennukset ympäröivät yhteistä piha-aluetta. Asuinkorttelin lähes sataan asuntoon muuttanee noin 250 asukasta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu Backaksen elämyspuistohanketta varten. Jos alueelle tulisi hanke, jota ei voisi toteuttaa tällä asemakaavalla, on harkittava asemakaavan muuttamista. Uuden asuinkorttelin toteuttaminen on sidoksissa elämyspuiston toteutukseen. Asuinkorttelin ja elämyspuiston pysäköintialueen toteuttaminen edellyttää Backaksenojan siirtoa.

Maanomistus

Kartanoalueen omistaa HOK-Elanto, Ringhinpuiston Vantaan kaupunki.

Kaavan liittyviä selvityksiä asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkiympäristölautakunta 12.10.2021

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.8.2021, palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kaavaan liittyviä selvityksiä

Viitesuunnitelma 19.05.2021, Avanto Arkkitehdit Oy

Ympäristösuunnitelma 7.5.2021, Studio Terra

Liikenneselvitys 16.11.2020, WSP

Hiilineutraaliusselvitys 26.4.2021, A-Insinöörit

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.5.2020

Asukasyhteistyö

Backaksen yleisötilaisuuden 17.11. kysymysvastaukset.

Teams-live yleisötilaisuus järjestettiin 17.11.2021. Tutustu tilaisuuden esitysmateriaaliin.

Yleisötilaisuudessa järjestettiin 26.11.2020. Tutustu tilaisuuden esitysmateriaaliin (pdf)

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaava-arkkitehti
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 1.12.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter