Kilterinmäkeen uusia asuinkerrostaloja (nro 002349)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan 4.3.2019

Kilterinkuja 2:ssa sijaitseva toimitilarakennus ehdotetaan korvattavaksi asuinkerrostalojen korttelilla. Kortteliin suunnitellaan viittä asuinkerrostaloa, joiden keskelle muodostuu vehreä korttelipiha. Rakennusten kerrosluku vaihtelee viiden ja kahdentoista kerroksen välillä.

Lähtökohtia esitellään asukastilaisuudessa torstaina 14.2.2019 klo 17:00 Kilterin koulun ruokalassa (Iskospolku 8).

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnittelun kohteena oleva alue sijaitsee keskeisellä paikalla Myyrmäen keskusta-alueella ja on noin puolen kilometrin kävelymatkan päässä Myyrmäen asemasta. Kaavamuutosalueella sijaitsee purettaviksi esitettävä vuonna 1983 valmistunut 4-kerroksinen toimitilarakennus, jolla ei nykytilassaan ole kysyntää vuokramarkkinoilla. Rakennuksella ei ole suojeluarvoa.

Tavoitteena on laatia asemakaavamuutos asuinkerrostalokorttelin toteuttamiseksi nykyisen toimitilarakennuksen paikalle. Rakennusoikeutta tullaan nostamaan 12330 k-m²:stä noin 18700 k-m²:n. Kerrosluku tulee nousemaan voimassa olevan asemakaavan sallimasta IV kerroksesta VI-XII kerrokseen. Kortteliin sijoittuu sekä vapaarahoitteista vuokra-asumista että omistusasumista

Suunnittelun lähtökohtana on, että rakennukset toteutetaan korkeatasoisesti ja ne sovitetaan Kilterinmäen ympäröivään kaupunkirakenteeseen mm. arkkitehtuurinsa, massoittelunsa sekä värityksensä puolesta. Korttelin sisälle muodostuu vehreä ja viihtyisä sisäpiha. Piha-alue on pääosin maanvarainen, mikä mahdollistaa myös isojen puiden istuttamisen.

Pysäköinti suunnitellaan pääosin tontille ja rakennusten alakerroksiin sijoittuvana kaksikerroksisena pysäköintilaitoksena. Pysäköintipaikkoja voidaan tarvittaessa sijoittaa myös korttelin 15802 LPA-alueelle ja Kilterinmäen pysäköintiluolaan, joissa maanomistajalla on pysäköintipaikkakapasiteettia.

Kaavatyön yhteydessä laaditaan tarvittavia selvityksiä, mm. kaavatalousselvitys, rakennusten varjostustutkielma, hulevesien hallintasuunnitelma, pihasuunnitelma, vihertehokkuuslaskemat sekä muita tarvittavia selvityksiä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002349 asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 31.1.2019

Kuulemiskirje 31.1.2019

Lisätietoja

Anna Hakamäki
asemakaavasuunnittelija
050 318 1629 sähköposti
anna.hakamaki@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 31.1.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter