Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma kaupunginhallituksessa

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 17. joulukuuta myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa.

Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman tarkoitus on vähentää hyvinvointieroja kohdentamalla resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Näin toimien edistämme asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin.

Toimintaohjelmaa toteutetaan alueellisesti parantamalla valittujen kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia näille alueille. Tämän lisäksi toimintaohjelmassa on kaupunkitasoisia toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi.

Kokonaisuus toteutetaan vuosina 2019–2021, jolloin toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain eli yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toimeenpanoa ja vahvistaa vuosittain ohjelman seuraavan vuoden päälinjaukset. Vuonna 2019 toimintaohjelma sisältää 23 toimenpidettä, esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijöitä yläkouluille ja Variaan sekä nuorten ja ikääntyneiden maahanmuuttajien kotoutumisen tuki.

Muita esityslistalla olevia asioita

  • Lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja sen vaikutusten arviointiselostuksesta
  • Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin tarveselvityksen hyväksyminen
  • Asemakaava ja asemakaavan muutos / Backaksen kartano
  • Ruusupuun (Kivistön) päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen
  • Uomarinteen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 13.12.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter