Olosuhdemittaus ja käyttäjien palaute tuovat yhdessä sisäilman laatuerot esiin

Vantaalla on kerätty tietoja koulujen ja päiväkotien sisäilman laadusta osana tutkimushanketta kevään 2019 aikana. Tutkimus ei pystynyt tuottamaan yksiselitteisiä sisäilman laatukriteereitä, mutta Vantaa jatkaa mittauksia ja palautteen keräämistä muiden hyötyjen vuoksi. Uusi tapa kerätä yhtä aikaa käyttäjien palautetta ja antureilla mitattuja tietoja on tuonut esiin sisäolosuhteiden laatueroja.

Kolmen kaupungin yhteinen hanke

Vantaa on ollut mukana Smart & Clean -sisäilman tutkimushankkeessa, jota koordinoi VTT. Hankkeessa on selvitetty hyvään sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä, mukana ovat olleet myös Helsinki ja Espoo.
Vantaalla tietoja kerättiin 14 koulusta ja päiväkodista. Huoneisiin asennettiin mittalaitteita, jotka antavat jatkuvaa tietoa sisäilman laadusta. Samaan aikaan opettajat, koululaiset ja päiväkotien henkilöstö antoivat henkilökohtaista palautetta tablettitietokoneella saman huoneen sisäilman laadusta, muun muassa lämpötilasta tai raikkaudesta.

Hankkeessa pyrittiin löytämään hyvän sisäilman laatukriteereitä vertaamalla mittauslaitteilla koottua tietoa ja tilojen käyttäjien antamaa samanaikaista palautetta. Tutkimuksessa ilmeni, että sisäilmakriteerien luominen vaatii hyvin suuren määrän palautetietoa, jotta kriteerit voitaisiin luoda riittävällä luotettavuudella ja todellisiin jakaumiin perustuen. Palautetta ei tässä hankkeessa saatu riittävästi laajaan tilastolliseen käsittelyyn, vaikka opettajat ja päiväkotien henkilöstö antoivat sitä mahdollisimman ahkerasti työnsä ohessa. Kaupunki kiittää lämpimästi kaikkia palautteen antajia.

VTT:n koordinoima hanke kuuluu pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön muutostekoihin, ja sen päärahoittajana on ollut Uudenmaan liitto. Lisätietoa ja hankkeen loppuraportti löytyvät osoitteesta https://www.smartcleansisailma.fi/

Yhdistelmämittauksia jatketaan osittain eri kohteissa

Tilojen käyttäjien palautteen ja anturimittausten yhdistelmä osoittautui hyväksi keinoksi koota hyödyllistä tietoa toimitilojen sisäilmatilanteesta. Tilakeskus jatkaakin vastaavia yhdistelmämittauksia.
Kevään aikana mittauksia tehtiin Askiston, Jokiniemen, Rekolanmäen, Ruusuvuoren, Simonkallion ja Vierumäen kouluissa sekä Aurinkokiven, Itä-Hakkilan, Kimokujan, Leinelän, Nikinmäen, Simonkallion Tiedonjyvän ja Vaaralanpuiston päiväkodeissa. Kohdekohtaiset tiedotteet löytyvät Sisäilmatiedotteet-sivulta.

Marraskuusta eteenpäin sisäolosuhdemittauksia ja palautetta kerätään 15 koulussa ja päiväkodissa. Mittaukset jatkuvat Askiston, Jokiniemen, Ruusuvuoren ja Vierumäen kouluissa, lisäksi ne aloitetaan Hiekkaharjun, Länsimäen ja Mikkolan kouluissa. Päiväkodeista keväällä aloittaneista jatkavat Kimokujan ja Tiedonjyvän päiväkodit. Uusina mukaan tulevat Hiekkaharjun, Seljapolun, Suitsikujan, Vallinojan, Varistonniityn ja Vehnätien päiväkodit.

Yhdistelmämittauksissa mukana oleville kouluille ja päiväkodeille on tiedotettu mittauksista ja tuloksista.

Valittuihin huonetiloihin asennetut sisäilma-anturit mittaavat lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta, suhteellista kosteutta, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, pienhiukkasia sekä paine-eroja ulkoilman ja sisäilman välillä.

Tilakeskus reagoi nopeasti, jos yhdistelmämittauksen aikana rakennuksen sisäilmatilanteessa ilmenee jotakin yllättävää.

Julkaistu: 25.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter