Raappavuorentien varresta kaadetaan puita Myyrmäessä

Myyrmäessä sijaitsevan Raappavuorentien itäpuolelta, Uomatien ja Virtatien väliseltä alueelta, kaadetaan puustoa.

Puita joudutaan kaatamaan, sillä alueelle siirretään nykyisin Raappavuorentien länsipuolella sijaitseva maakaasuputki. Kaasuputken nykyiselle sijaintipaikalle suunnitellaan rakennettavan mm. asuintaloja ja päiväkoti.

Puita kaadetaan tien vierestä asuinalueelle päin noin 10-15 metrin leveydeltä, joten asuinalueen viereen jää yhä noin 5-25 metrin kaistale puustoa.

Puut kaadetaan helmi-maaliskuun aikana, jotta ne ehditään kaataa ennen lintujen pesimäkautta, eikä hakkuissa tuhoudu lintujen pesiä. Kaasuputken rakennus alkaa touko-kesäkuussa ja se valmistuu lokakuussa. Kaasuputken rakentaa kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland.

Alueella, josta puut kaadetaan, on nykyisin sekametsää. Puuston kaadon ja kaasuputken siirron jälkeen alue ennallistetaan. Alueen asuinkortteleita lähempänä olevalle puolelle istutetaan puiden taimia ja tien viereen kylvetään kukkaniittyä.

Julkaistu: 20.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter