Aviapolis City

Vantaan kaupunki panostaa vahvasti Helsinki-Vantaan lentoaseman ja sitä ympäröivän Aviapolis-alueen kehittämiseen. Lentokenttäalue eli Aviapoliksen suuralue koostuu kuudesta kaupunginosasta: Lentokenttä, Viinikkala, ylästö, Veromies, Pakkala ja Tammisto. Lentokenttäalue on Suomen toiseksi suurin ja nopeimmin kasvava yritysalue.

Lentokenttäalueella on käynnissä lukuisia suuria hankkeita, mm. Kehärata, Kehä III:n parannus ja Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelma. On elintärkeää hyödyntää täysimittaisesti näiden hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet, sillä ne toimivat niin Vantaan kuin koko metropolialueen ja Uudenmaan tulevan kasvun pohjana.

Alueella toimivat yritykset ja muut organisaatiot ovat ensisijaisessa asemassa kun tavoitteena on tehdä yhteistyössä houkutteleva ja vetovoimainen ”Aviapolis City”. Uudenmaan liiton myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston tuella muodostetaan Aviapolis-verkosto ja toteutetaan erilaisia kehityshankkeita, joilla täydennetään kaupungin kehitystyötä lentokenttäalueella maankäytön, liikennesuunnittelun, markkinoinnin ja yrityspalveluiden osalta.

Työn tuloksena alueesta kehittyy kansainväliselle vierailijalle ensimmäinen suomalaista osaamista edustava näkymä. Suomalaiset ja kansainväliset yritykset sijoittuvat alueelle yhä enemmän ylivoimaisen saavutettavuuden ja ainutlaatuisten palveluiden houkuttelemana.

Aviapolis City –projektin kehittämisen aihealueet ovat:

  • Liikenne: Tehdään kestävistä kulkumuodoista kilpailukykyisiä ja luodaan innovatiivisia liikkumisratkaisuja.
  • Logistiikka: Luodaan logistiikkayrityksille edistykselliset alueelliset toimintaedellytykset sekä sulautetaan raskas liikenne miellyttävästi kaupunkikuvaan.
  • Ympäristö: Luodaan Aviapoliksesta ekologisen lentokenttäkaupungin esikuva
  • Kauppa: Mahdollistetaan uudistuvan kaupan toimintaedellytykset
  • Uudet palvelut: Mahdollistetaan uusien innovatiivisten palveluiden rantautuminen sykkivään lentokenttäkaupunkiin.
  • Viihtyisyys: Rakennetaan Aviapoliksesta haluttu kohde, jonne tullaan läheltä ja kaukaa

Iso viihdekeskus Aviapolikseen

Aviapolis

Ajankohtaista


Twitter