Purojen ja jokien Vantaa

Vantaa on monien purojen ja jokien kaupunki. Jokivarsien luontoalueet ovat oivia virkistysalueita, joihin voi tutustua vaikkapa historialliset jokikävelyt -mobiilioppaan tai videon Tutustu Vantaan upeaan puroluontoon avulla!

Purojen kunnostusohjelma

Vantaan kaupunki haluaa pitää puroistaan huolta, ja on siksi laatinut purojen kunnostusohjelman vuosille 2016-2020.

Ohjelman tarkoituksena on selvittää erityisesti pienvesien kalastoa elvyttäviä kunnostuksia ja kalaston tarpeita, mutta myös muita purojen hyvinvointia edistäviä ja sitä kautta ihmisten virkistäytymismahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä.

Purotalkkarit pitävät Vantaan purot kunnossa

Puroilla työskentelee kesän ajan kaksi purotalkkaria. Vuoden 2019 purotalkkarit aloittavat työnsä Vantaan purojen parissa toukokuun alussa. Heidän työlistallaan on muun muassa virtavesien kunnostamista, talkoiden järjestämistä sekä roskien siivoamista ja haitallisen vieraslajin jättipalsamin poistamista.

Purotalkkarit järjestävät kesän aikana myös talkoita. Tietoja näistä ja kaikista muistakin Vantaan järjestämistä talkoista löytyy Osallistu talkoisiin -sivulta.

Ajankohtaista

Twitter