Pientaloprojekti

Asiasanat

AsuminenKaupunkisuunnittelu

Vantaa on pientalokaupunki ja haluaa edistää pientaloasuntojen rakentamista. Pientaloalueita on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä osa kaupungista.

Uusi yleiskaava 2020 määrittelee kaupunkirakenteen kehityksen linjauksia vuoteen 2050: kaupungin pinta-alasta likimain puolet on vihreää ja toinen puolikas rakennettua. Rakennetusta puolet säilyy pientaloalueina.

Kaupunki on tehnyt useita erilaisia pientalorakentamiseen liittyviä kehittämishankkeita, joissa on muun muassa pohdittu alueittain täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja tuotettu aineistoa pientalon suunnittelun tueksi. 

Pientaloasuntojen rakentamisen määrän kasvattaminen

Uusin käynnissä oleva selvitys keskittyy kaupungin keinoihin pientaloasuntojen rakentamisen määrän kasvattamisessa. Viime vuosina pientaloasuntoja on rakennettu noin 300-400 vuodessa. Niistä noin puolet on ollut omakotitaloja.

Selvityksessä on tähän mennessä tarkasteltu nykytilanteen lisäksi kehittämistarpeita ja rakentamismahdollisuuksia. Kaupunki vastaa koko ketjusta asemakaavasta rakennuslupaan, joten edistäminen edellyttää lisäpanostuksia eri vaiheisiin.

Projekti julkaisi vuoden 2022 lopussa ohjeaineiston pientalorakentajalleSiirry Pientalorakentajan ohjeet -sivulle.

Lisätietoja

Mari Siivola

Yleiskaavoitus
Yleiskaavapäällikkö
040 336 0159 yleiskaava@vantaa.fi

Jonna Kurittu

Yleiskaavoitus
Yleiskaavasuunnittelija
050 302 9346 yleiskaava@vantaa.fi

Avainsanat

KaavoitusKaupunkikehitys