Vantaan kaupungin rakennusjärjestys

Asiasanat

Rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Vantaalla on noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Rakennusjärjestys on kaupunginvaltuuston 15.11.2010 hyväksymä ja se on tullut voimaan 1.1.2011.

Yleistä

Rakennuksen rakentaminen

Pihamaa ja tontti

Erityiset määräykset pientalon rakentamisesta

Erityiset määräykset rakentamisesta asemakaava-alueen ulkopuolella

Rakennuksen elinkaari

Julkinen kaupunkitila

Työmaat

Ympäristön- ja terveydensuojelu

Avainsanat

Luvat