Tikkurilassa Asematie 1 uudistuu (nro 002342)

Kaavatyö käynnistyi 7.6.2017. Vuoden aikana suunnittelija ja suunnitelmat ovat muuttuneet. Arkkitehtitoimisto B & M:n laatimassa suunnitelmassa vanha liikerakennus säilyy, mutta nykyinen asuinrakennus puretaan ja paikalle sijoittuu korkea n. 18-kerroksinen tornirakennus. Männistönpolun puoleisen asuin- ja liikerakennuksen korkeus vaihtelee 4-8 kerroksen välillä. Korkein, 8-kerroksinen osuus on Asematien varressa.

Kaavatyö koskee Asematien, Männistönpolun ja Ratatien väliin jäävää aluetta. Katutasoon on tulossa liiketilaa ja ylempiin kerroksiin asuntoja. Kortteliin voi myös tulla toimistoja. Pysäköinti sijoittuu kellarikerrokseen, jonne ajetaan Tikkuparkin pysäköintitilojen kautta. Uuden liikekeskuksen tavoitteena on linkittää toimisto- ja liikekeskus Dixin ja Kauppakeskus Tikkurin nykyistä paremmin toisiinsa. Luonnosten mukainen rakennusoikeus on noin 27 000 kerrosneliömetriä ja kerrosluku IV─XVIII.

Kaavamuutosta ovat hakeneet maanomistajat eli As Oy Tikkurilan Kassatalo ja Citycon Finland Oy. Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että sinne voisi rakentaa yhdistetyn liike-, toimisto- ja asuinrakennuksen. Kaavatyö on kaupunkisuunnittelun työohjelmassa numerolla 002342.

Matkakeskuksen asemasillan jatkeeksi on kaavassa osoitettu Ratatien ylittävä kulkuyhteys. Tämän kaavatyön aikana ratkaistaan, onko sillan rakentamiselle ja kulkuyhteydelle perusteita. Suunnittelun aikana ratkaistaan myös polkupyöräpysäköinnin riittävyys Männistönpolun aseman puoleisessa päässä.

Asematie 1:ssä on matala asuin- ja liikerakennus sekä kuusikerroksinen asuintalo. Molemmat on rakennettu 1950-luvulla ja niillä on ollut oma tärkeä merkityksensä Tikkurilan kaupunkikuvassa. Asematie 3:ssa on puolestaan tyhjillään oleva, huonokuntoinen liikerakennus. Korttelissa on myös suuria komeita mäntyjä jäänteenä maalaiskunnan historiasta.

Ensimmäisissä Kari Leppänen Arkkitehtien laatimissa luonnoksissa ensimmäisen kerroksen muodosti liikekeskus. Liikekeskuksen katto toimi asuintalojen pihana.

Alla kuva pohjakaaviosta

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002342 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 29.5.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.6.2017

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaava-arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 29.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter