Poliisikoordinaattori Markus Hammarström

Poliisikoordinaattoriyhteistyö lisää kaupunkiturvallisuutta

Vantaan kaupunki vahvistaa kaupungin turvallisuutta tiivistämällä yhteistyötä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. Yhteinen poliisikoordinaattori Markus Hammarström toimii yhdyshenkilönä poliisilaitoksen ja kaupungin välillä yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevissa asioissa.

Vantaan kaupungin poliisikoordinaattorina tällä viikolla aloittaneella komisario Markus Hammarströmillä on laaja-alainen 20 vuoden kokemus poliisityöstä niin kentältä, rikostutkinnasta kuin kehittämistehtävistäkin. Hammarström iloitsee mahdollisuudesta perehtyä uusiin, kaupunki- ja organisaatioturvallisuuden asioihin.
- Jännittävä nähdä, millaiseksi tämä uusi tehtävä muotoutuu. Kaksoisrooli on tietysti mielenkiintoinen, kun joutuu miettimään, onko nyt poliisin vai koordinaattorin hattu päässä. On selvä, että tällainen yhteistyö mahdollistaa entistä laajemman tilannekuvan muodostamisen niin poliisin kuin kaupunginkin päässä, Hammarström sanoo.

Poliisikoordinaattorin tehtävä on monipuolinen. Hän edistää ja seuraa Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelmaa ja on yhdyshenkilö muun muassa ennalta estävää toimintaa, lähipoliisitoimintaa ja valmiussuunnittelua koskevissa turvallisuusasioissa. Poliisikoordinaattori toimii myös turvallisuusasioiden asiantuntijana Vantaan suurimmissa yleisötapahtumissa ja rakennushankkeissa sekä uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja radikalisoitumiseen liittyvissä asioissa.

Turvallisuus on yksi Vantaan kaupungin strategian läpileikkaavia teemoja. Jokaisen vantaalaisen ja Vantaalla vierailevan tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi täällä. Arjen turvallisuuden edistämisessä keskeistä on peruspalveluiden laadukas ja häiriötön tuotanto.
- Viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä on iso rooli turvallisuusasioissa, joissa tiedolla johtamisen merkitys erityisesti korostuu. Ongelmat ovat yhteisiä eikä kukaan voi hoitaa niitä yksin. Kun poliisikoordinaattori on sekä poliisin että kaupungin yhteinen työntekijä, se mahdollistaa aiempaa paremmin turvallisuustehtävien laaja-alaisen hoitamisen ja varmistaa hyvän tiedonkulun, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Poliisikoordinaattoritoiminta toteutetaan Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Vantaan kaupungin kolmevuotisena yhteistyöhankkeena. Poliisikoordinaattori toimii kaupungin riskienhallinta- ja valmiuspäällikkö Lauri Holapan työparina.

Julkaistu: 6.3.2020 
(muokattu: )