Lautakunta piti talousarviovalmistelussa tärkeänä palvelutarpeeseen vastaamista ja palveluvelan hoitamista

Erityistä huomiota sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnitti koronapandemian aikana syntyneeseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvelkaan. Lautakunnalle on annettava heti uuden valtuustokauden alussa selvitys siitä, miten koronan aiheuttama hoito-, hoiva- ja muu palveluvelka saadaan kurottua kiinni. Selvitykseen tulee sisältyä myös arvio lisärahoituksesta, jolla toimenpiteitä voidaan käynnistää syksyllä 2021.

Lautakunta kävi lähetekeskustelun ensi vuoden talousarviosta. Lautakunnan mielestä erityistä huomiota on kiinnitettävä henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, perheneuvolan jonotilanteeseen, terveyskeskuksen ja hammashoidon jonoihin sekä omaishoitajien palkkioperusteisiin.

Sosiaali- ja terveyshuollon toimiala on pystynyt alkuvuodesta 2021 tuottamaan palveluja asukkaille suunnitellusti haastavassa epidemiatilanteessa. Toimialan menojen suhteen ennustetaan maltillista ylitystä.

Toimialan oman toiminnan menomäärärahan merkittävimmät ylitysuhat muodostuvat asiakasmaksulain mukaisesta ateriapalvelumaksujen perinnän siirtymisestä toimialan toteutettavaksi (noin 2 milj. euroa), vanhusten ja vammaisten asumisen ostoista (1,5 milj. euroa) lastensuojelun palvelutarpeesta (yhteensä 1,2 milj. euroa), Kaunialan sairaalan ostopalvelujen käytöstä (1,5 milj. euroa) sekä hoitotarvikejakelun menoista (0,8 milj. euroa).

Lautakunta näytti vihreää valoa Tikkurilan hyvinvointikeskukselle

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen ja esitti sijoituspaikaksi Jokiniemeä. Lautakunnan mielestä Tikkurilan terveysaseman heikko kunto vaatii nopeasti korvaavia tiloja, jotka mahdollistavat tällä hetkellä hajallaan olevien Tikkurilan sotepalvelujen tuottamisen saman katon alla.

Seuraavaksi hyvinvointikeskushanketta käsittelee tekninen lautakunta.

Lautakunta hyväksyi muut asiat esitysten mukaisesti.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.

Lisätietoja:

Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö: timo.aronkyto@vantaa.fi. p. 09 8392 2800

Julkaistu: 11.5.2021 
(muokattu: )