Vantaan kaupunki luopuu työterveysyhtiönsä omistuksesta

Tavoitteena on, että Vantaa myy konserniyhtiönsä AITO Työterveys – Vantaan Työterveys Oy:n Suomen Terveystalo -konsernille ja omistus siirtyy helmikuussa 2022. Kaupungin konsernijaosto teki asiasta esityksen kaupunginhallitukselle 17.11.2021 kokouksessaan. Asia on kaupunginhallituksen päätettävänä marraskuun lopulla. Myynnin taustalla on toimintaympäristön muutos: omistajanvaihdos mahdollistaa sen, että yhtiön hyvin alkanut toiminnan kehittäminen voi jatkua.

AITO Työterveys - Vantaan Työterveys Oy on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka tuottaa Vantaan kaupungille työterveyspalveluita sekä yritys- ja merimiesterveyden palveluita Vantaan, Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Keravan järjestämisvastuun toteuttamiseksi. Yhtiö työllistää reilu 50 henkilöä.

Parhaaksi vaihtoehdoksi yhtiön toiminnan jatkokehittämiselle ja kasvulle arvioitiin Vantaan kaupungin omistuksesta luopuminen ja erillinen palveluhankinnan kilpailuttaminen. Vantaan kaupunki ja muut AITO Työterveyden asiakkaina olleet hankintayksiköt kilpailuttivat palvelut syksyllä 2021, ja Vantaan myy omistamansa Vantaan Työterveys Oy:n kilpailutuksen voittaneelle Suomen Terveystalo -konsernille.

Omistajanvaihdos antaa AITO Työterveydelle paremmat edellytykset kehittää toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi; kaupungin sidosyksikkönä yhtiön kehittäminen on ollut sidottu kaupungin ja muiden julkisyhteisöjen reunaehtoihin. Lisäksi yhtiössä tulisi jatkossa tehdä merkittäviä investointeja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, mikä vaatisi merkittävän investoinnin. Tähän Vantaalla ei ole mahdollisuuksia lähivuosien muiden isojen investointitarpeiden vuoksi.

”AITO Työterveys on tehnyt hienoa työtä, mutta sen myynti liittyy meneillään olevaan hyvinvointialueuudistukseen. Vantaan sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueelle sekä sen pääkaupunkiseudun pienyrityspalvelujen jakaantuminen monelle eri alueelle tekisi yhtiön omistamisesta varsin hajanaisen. Myynnillä varmistetaan yhtiön tulevaisuuden kehitys”, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

”Terveystalo on markkinajohtaja kuntien ja muiden julkisten tahojen työterveydessä ja tunnemme asiakkaiden tarpeet erittäin hyvin. Yrityskaupan myötä AITO Työterveyden asiakkaat saavat käyttöönsä entisten palveluiden lisäksi Terveystalon laadukkaat digipalvelut ja ammattilaiset pääsevät osaksi Suomen suurinta terveysalan asiantuntijaverkostoa", sanoo Terveystalon julkisten palveluiden johtaja Mikko Tainio.

Asia etenee seuraavaksi Vantaan kaupunginhallituksen käsittelyyn. Tavoitteena on, että kaupan täytäntöönpano tapahtuu 1.2.2022. Aiheesta lisätietoa konsernijaoston asialistalla.

AITO Työterveyden henkilöstöä on tiedotettu asiasta etukäteen ja heille on järjestetty tiedotustilaisuuksia, joissa on ollut mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle. Myös asiakkaita ja kumppaneita tiedotetaan erikseen yrityskaupasta ja varmistetaan palveluiden sujuvuus tämän muutosvaiheen ylikin.

Julkaistu: 17.11.2021 
(muokattu: )