Vantaan ratikan kaavarunko

Asiasanat

Kaupunkisuunnittelu

Vantaan ratikan reitin varrelle laaditaan sen kaupunkikehitystä ohjaava kaavarunko. Se on yleiskaavaa tarkempi, mutta asemakaavaa yleisempi suunnitelma.

Ratikan kaavarunko kattaa ratikan pysäkeistä noin 800 metrin säteellä muodostuvan vyöhykkeen. Se yhteensovittaa maankäyttöön kohdistuvia tavoitteita ja tarkentaa uuden yleiskaavan maankäyttösuunnitelmaa. Siinä tarkastellaan muun muassa asuinalueita, palveluverkkoa, elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa ja viheralueiden rakennetta.

Vantaan ratikan kaavarungolla:

  • luodaan pitkän aikavälin visio ratikkakaupungista
  • määritetään tavoitemitoitus suunnittelualueen lisärakentamiselle
  • arvioidaan ratikkakaupungin kehittämisen vaikutukset
  • aikataulutetaan alueiden kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Lisäksi kaavarunko kokoaa yhteen vyöhykkeellä jo käynnissä olevia maankäytön suunnitelmia, kuten alueellisia kaavarunkoja, ja tukee kaupungin muuta suunnittelua ja päätöksentekoa. Yleiskaava pysyy juridisesti ohjaavana kaavamuotona.​

Tarkentuvia tavoitteista ovat muun muassa ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, kaupungin kasvun ohjaaminen joukkoliikennevyöhykkeille, kestävän liikkumisen lisääminen, kaupunginosien tunnettavuuden parantaminen sekä kaupungin elinvoiman ja houkuttelevuuden vahvistaminen.

Tavoitteiden toteutumista tullaan mittaamaan sekä tilastollisten että laadullisten mittareiden avulla. Mittaaminen tehdään pitkäkestoisesti, sillä ratikan tuomat hyödyt ja vaikutukset tulevat esiin vasta pidemmällä aikavälillä.

Asukastilaisuudet ja kuulutus

Vaikuta ratikan kaavarunkoluonnokseen ja osallistu tilaisuuksiin

Millainen on vantaalainen ratikkakaupunki? -kiertueen aikataulu:
2.6. klo 17.30-19.00 Teams-live, kaavarunkoluonnoksen esittelytilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua
9.6. klo 15-19, Aviapolis, Ilmailumuseo (Karhumäentie 12)
14.6. klo 16-18 Länsimäki, asukastila (Kilpakuja 1)
21.6. klo 16-18 Tikkurila, asukastila (Lummetie 2bA)

Kaavarungon luonnoksesta pyydetään lausunnot, ja nähtävillä olon aikana 1.6.-30.6.2022 kuntalaiset ja muut osalliset voivat jättää siitä mielipiteen eri tavoin:

Luonnos on nähtävillä Vantaa-infoissa:

  • Tikkurila, Kauppakeskus Dixi, Ratatie 11, 2. kerros, 01300 Vantaa,
  • Myyrmäki-talo, Paalutori 3, 01600Vantaa
  • Korso, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa

Videotallenne asukastilaisuudesta

Millainen on vantaalainen ratikkakaupunki? -asukastilaisuuksien kiertueen ensimmäinen tilaisuus pidettiin Teams-livetilaisuutena. Katso tilaisuuden videotallenne, niin saat lisätietoa ratikan suunnittelusta ja kaavarungosta.

Kysely Väritehtaan kaavarungon kilpailuehdotuksista

Tikkurila Oyj:n teollisuustoiminnot siirtyvät nykyiseltä teollisuusalueelta vaiheittain toisaalle. Alueelle tehdään kaavarunko sen tulevasta maankäytöstä. Anna oma mielipiteesi alueen kehittämisestä ja vastaa kyselyyn.

Kaavarunkotyön pohjaksi järjestettiin kansainvälinen suunnittelukutsukilpailu. Voit tutustua ehdotuksiin ja halutessasi kommentoida niitä viimeistään 31.7.2022.

Lisätietoja

Mari Siivola

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Yleiskaavoitus
yleiskaavapäällikkö
040 336 0159 mari.siivola@vantaa.fi

Mika Ahonen

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Yleiskaavoitus
yleiskaava-arkkitehti
050 302 9244 mika.ahonen@vantaa.fi

Jonna Kurittu

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Yleiskaavoitus
yleiskaavasuunnittelija
050 302 9346 jonna.kurittu@vantaa.fi

Laura Muukka

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Yleiskaavoitus
johtava maisema-arkkitehti
+358 50 302 9396 laura.muukka@vantaa.fi

Avainsanat

KaavoitusRatikkaKaupunkikehitys