Vantaan ratikan kaavarunko

Asiasanat

Kaupunkisuunnittelu

Vantaan ratikan reitin varrelle laaditaan sen kaupunkikehitystä ohjaava kaavarunko. Se on yleiskaavaa tarkempi, mutta asemakaavaa yleisempi suunnitelma.

Ratikan kaavarunko kattaa ratikan pysäkeistä noin 800 metrin säteellä muodostuvan vyöhykkeen. Se yhteensovittaa maankäyttöön kohdistuvia tavoitteita ja tarkentaa uuden yleiskaavan maankäyttösuunnitelmaa. Siinä tarkastellaan muun muassa asuinalueita, palveluverkkoa, elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa ja viheralueiden rakennetta.

Vantaan ratikan kaavarungolla:

  • luodaan pitkän aikavälin visio ratikkakaupungista
  • määritetään tavoitemitoitus suunnittelualueen lisärakentamiselle
  • arvioidaan ratikkakaupungin kehittämisen vaikutukset
  • aikataulutetaan alueiden kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Lisäksi kaavarunko kokoaa yhteen vyöhykkeellä jo käynnissä olevia maankäytön suunnitelmia, kuten alueellisia kaavarunkoja, ja tukee kaupungin muuta suunnittelua ja päätöksentekoa. Yleiskaava pysyy juridisesti ohjaavana kaavamuotona.​

Tarkentuvia tavoitteista ovat muun muassa ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, kaupungin kasvun ohjaaminen joukkoliikennevyöhykkeille, kestävän liikkumisen lisääminen, kaupunginosien tunnettavuuden parantaminen sekä kaupungin elinvoiman ja houkuttelevuuden vahvistaminen.

Tavoitteiden toteutumista tullaan mittaamaan sekä tilastollisten että laadullisten mittareiden avulla. Mittaaminen tehdään pitkäkestoisesti, sillä ratikan tuomat hyödyt ja vaikutukset tulevat esiin vasta pidemmällä aikavälillä.

Lisätietoja

Mari Siivola

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Yleiskaavoitus
yleiskaavapäällikkö
040 336 0159 mari.siivola@vantaa.fi

Jonna Kurittu

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Yleiskaavoitus
yleiskaavasuunnittelija
050 302 9346 jonna.kurittu@vantaa.fi

Laura Muukka

Kaupunkirakenne ja ympäristö / Yleiskaavoitus
johtava maisema-arkkitehti
+358 50 302 9396 laura.muukka@vantaa.fi

Avainsanat

KaavoitusRatikkaKaupunkikehitys