Takan ja savuhormin rakentaminen

Asiasanat

Rakentaminen

Takan ja savuhormin rakentaminen vaatii rakennusluvan. Samoin savuhormin rakentaminen tai uusiminen. Savuhormin rakentamista ohjaa Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017).

Rakennuslupa

Lähtökohtaisesti rakennuslupaa hakee kiinteistön omistaja/-t. Tarvittaessa hakemukseen liitetään ote hankkeesta päättäneen yhtiökokouksen pöytäkirjasta, hallinnanjakosopimus, valtuutus tai muu asiakirja.

Hankkeeseen ryhtyvän palkkaama pääsuunnittelija (ja tarvittaessa rakennesuunnittelija) kerää aineiston rakennuslupaa varten, laatii edellytetyt suunnitelmat ja tekee selvityksen toteutuksesta.

Takan ja savuhormin rakennuslupahakemukseen tarvitaan

  • asemapiirustus 
  • pohjapiirustus 
  • julkisivupiirustus
  • leikkauspiirustus
  • rakennesuunnitelmat
  • hormin ja takan tiedot.

Toteutuksen selvityksessä esitetään muun muassa 

  • lattian tai välipohjan kantavuus (mahdollinen takkavaraus) 
  • takan ja hormin tulee olla yhteensopivia (suoritustasoilmoitukset ja savukaasujen maksimilämpötila sekä hormin lämpötilaluokka)   
  • läpiviennit, suojaetäisyydet ja kipinäsuojat.

Takan uusiminen (tee neuvontapyyntö)

Ennen takan vaihtoa pitää selvittää (tarvittaessa rakennesuunnittelijalta), että lattia tai välipohja kantaa uuden takan painon ja että uusi takka on nykyisen hormin kanssa yhteensopiva. Hormin kunto on selvitettävä (nuohooja, pelastuslaki). Suojaetäisyyksistä ja kipinäsuojista tulee huolehtia. 

Neuvontapyynnön tekeminen ja rakennusluvan hakeminen

Neuvontapyyntö ja rakennuslupahakemus tehdään rakennusvalvonnan sähköisessä Lupapiste-asiointipalvelussa. Neuvontapyynnössä esitetään tarvittavat dokumentit.

Suunnitelmat ja liitteet toimitetaan Lupapisteeseen pdf-muodossa. Piirustukset tallennetaan lukusuunnassa ja niissä tulee olla nimiötiedot. Vanhoista suunnitelmista tulee poistaa leimat näkyvistä.

Kun rakennuslupa on myönnetty, tulee ennen töiden aloittamista hyväksyttää hankkeelle vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvonta.

Avainsanat

Luvat