Liikunta-avustukset

Liikunta-avustuksilla tuetaan vantaalaisia urheiluseuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita. Avustuksia myönnetään vantaalaisiin kohdistuviin liikuntatoimintoihin. Liikunta-avustuksien hakeminen edellyttää, että yhdistykselle on myönnetty avustuskelpoisuus eli oikeus hakea avustuksia.  

Liikunta-avustusmuotoja ovat: toiminta-avustus liikuntajärjestöille, toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan, harrasteliikunnan ohjaajatuki, vuokratuki, Vantaan markkinointituki sekä kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille. 

Avustuskelpoisuutta sekä varsinaisia avustuksia haetaan pääsääntöisesti kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Avustuskelpoisuus

Liikunta-avustusten hakeminen edellyttää avustuskelpoisuutta. Avustuskelpoisuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija.

Avustuskelpoisuushakemuksen perusteella tutustumme yhdistyksenne toimintaan ja teemme päätöksen avustuskelpoisuuden myöntämisestä.

Avustuskelpoisuusmuotoja on kolme:

 1. Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus
 2. Erityisliikunnan avustuskelpoisuus
 3. Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus

Tarkastelemme yhdistyksille myönnettyjä avustuskelpoisuuksia toiminta-avustushaun yhteydessä sekä määräajoin. Tarvittaessa pyydämme yhdistystä hakemaan avustuskelpoisuutta uudestaan.

Avustuskelpoisuuden yleiset ehdot hakijoille ovat:

 • hallinnointi ja taloudenpito on vastuullista
 • vastuuhenkilöt on nimetty
 • toiminta on liikuntalain ja kaupungin arvojen mukaista
 • toimija sitoutuu yhteistyöhön kaupungin kanssa
 • toimija sitoutuu säännölliseen raportointiin ja arviointiin

Toiminta-avustukset liikuntajärjestöille ja erityisryhmien liikuntaan 

Tuemme toiminta-avustuksilla yhdistyksenne perustoimintaa. Toiminta-avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhdistys on saanut tai saa avustusta toisesta kaupungin myöntämästä avustuslajista.

Harrasteliikunnan ohjaajatuki 

Harrasteliikunnan ohjaajatuki edellyttää liikuntajärjestöjen, erityisliikunnan tai harrasteliikunnan avustuskelpoisuutta. Hakemuksia ja käyttöselvityksiä käsitellään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Tukea myönnetään vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin. Tukea ohjaajakorvauksiin voi saada 25–38 euroa tunnissa ohjaajaa kohden.

Avustuksella tuettua toimintaa ei voi ilmoittaa yhdistyksen toiminta-avustushakemuksessa.

Toiminnan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • toiminta on kaikille avointa ja luokittelematonta, kyseessä ei ole lajiliittojen kilpailutoimintaan tähtäävä toimintaa
 • osallistujalta ei vaadita seuran jäsenyyttä
 • osallistuminen maksaa osallistujalle enintään 10 €/kk
 • toiminta on ohjattua
 • toimintaa tulee markkinoida  käyttäen omia sekä kaupungin Hobihobi.fi -palvelua
 • raportointeihin tulee sitoutua

Hakemuksia käsiteltäessä etusijalla ovat:

 • erityisryhmien liikunta sekä
 • lasten- ja nuorten toiminta

Vuokratuki 

Vuokratuen myönteäminen edellyttää liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuutta.

Vuokratukea voi hakea yhdistyksen säännölliseen liikuntatoimintaan, jota järjestetään Vantaalla jossakin muussa kuin kaupungin hallinnoimassa tilassa. Tukea voi hakea myös Urhea-hallin liikuntatilojen käytöstä koituneisiin kustannuksiin.

Tukea myönnetään edellisen vuoden aikana syntyneisiin todellisiin kustannuksiin perustuen. Vuokratuki voi olla korkeintaan 25 euroa käyttötuntia kohden tai 25 % yhteenlasketuista vuokrakuluista.

Vantaan markkinointituki liikuntaan 

Vantaan markkinointitukea voidaan myöntää arvokisatason yksilöurheilijoille, ylimpien sarjatasojen ja arvokisatason joukkueille sekä huomattavia kansainvälisiä tai kansallisia Vantaalla järjestettäviä tapahtumia järjestäville tahoille. Tuen käytöstä tehdään erillinen sopimus.

Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille 

Kilpa- ja huippu-urheilutukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimiville vantaalaisia seuroja edustaville pääsarjatasojen aikuisjoukkueille, jotka pelaavat ottelunsa Vantaalla. Joukkueen kokoonpanoon on kuuluttava koko kauden ajan vähintään yksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain (276/2009) mukaisesti vakuutettu ammattiurheilija. 

Tuki jakautuu sekä rahalliseen tukeen että tilojen käytön tukeen. Kilpa- ja huippu-urheilutukea saavat joukkueet eivät ole oikeutettuja Vantaan markkinointitukeen.

Ennakon ja avustuksen käyttöajan jatkon hakeminen 

Liikunta-avustuksia voidaan maksaa kaupunkikulttuurilautakunnan päätöksen jälkeen myös ennakkona. Ennakkoon avustuksen hakemisessa tulee käyttää lomaketta Anomuslomake avustuksen ennakon hakemiseen.

Avustuksen käytölle voi tarvittaessa hakea jatkoaikaa. Jatkoajan haussa tulee käyttää lomaketta Anomuslomake avustuksen käyttöajan jatkamiseen. 

Lomake toimitetaan sähköpostitse kirjaamoon. Yhteystiedot löydät alta.

Liikuntaharrastamisen avustukset pienituloisille perheille

Pienituloiset perheet voivat hakea tukea, apurahoja ja avustuksia lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen monilta eri tahoilta. Alla olevalle listalle on koottu avustus- ja tukikanavia, joista voi hakea avustuksia lasten ja nuorten harrastamiseen esimerkiksi käyttömaksujen, liikuntavälineiden tai muiden kulujen osalta. Vantaalaisilta liikuntaseuroilta kannattaa myös suoraan tiedustella erilaisista seurakohtaisista avustus- ja tukimuodoista.

Lisätietoja

Liikuntapalvelukoordinaattori

Suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe 9-11
050 304 5813

Liikuntapalvelukoordinaattori

040 353 4663

Erityisliikunnan suunnittelija

Suositeltava soittoaika ma-ti ja to-pe 9-11
050 314 6402

Tiedustelut sähköpostitse

liikunta.avustukset@vantaa.fi

Avustusten jatkoaika- ja ennakkohakemusten lähettäminen

kirjaamo@vantaa.fi