Jaakko Niinistö, asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja

Jaakko Niinistö

Apulaiskaupunginjohtaja vuodesta 2015 alkaen, tekniikan tohtori, dosentti

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla asukaspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja vastaa työllisyysasioista, asukasdemokratiasta, käyttäjädemokratian ja osallisuuden kehittämisestä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä, monikulttuurisuuteen liittyvistä asioita, kaupunkitapahtumista, järjestö-, vapaaehtois- ja kumppanuustoiminnasta.

Facebook

Sidonnaisuudet

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

1. Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
Apulaiskaupunginjohtaja

2. Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä
ei ilmoitettavaa

3. Ammatin ja elinkeinon harjoittaminen
ei ilmoitettavaa

Hallintotehtävät

4. Hallintotehtävät valtionyhtiöissä (esim. hallintoneuvoston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen)
ei ilmoitettavaa

5. Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä
A-Tulkkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja

6. Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa
ei ilmoitettavaa

7. Hallintotehtävät merkittävissä järjestöissä
ei ilmoitettavaa

Luottamustehtävät

8. Etujärjestöjen luottamustehtävät; ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat vain valtakunnallisen tai keskustason luottamustehtävät (esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, Suomen kuntaliitto)

9. Kunnalliset ja kirkolliset luottamustehtävät (valtuusto tai hallituksen jäsenyys)

Taloudellinen asema

10. Liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset (esim. yli 50 000 euron yhden kohteen osalta) sekä muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta)
ei ilmoitettavaa

11. Liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100 000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200 000 euron takaukset tai muut vastuut
ei ilmoitettavaa

Mahdolliset muut merkittävät sidonnaisuudet

Oy Apotti Ab, hallituksen jäsen.

Ajankohtaista

Twitter