Vantaan kaupunkikonserni

Ilmakuva Vantaalta

Vantaan kaupunkikonserniin kuuluu elokuussa 2020 emokaupunki sekä noin 56 yhteisöä, joista 31 tytäryhteisöä, 13 osakkuusyhtiötä ja 8 kuntayhtymää.

Tytäryhteisöistä suurimpia ovat Vantaan Energia Oy (konserni), VAV Yhtymä Oy (konserni), VTK Kiinteistöt Oy (konserni), Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, Kaunialan Sairaala Oy, Vantaan Työterveys Oy, A-Tulkkaus Oy sekä Mercuria kauppaoppilaitos Oy.

Vantaan kaupungin konserniohjausta ohjaavat kaupunginvaltuuston hyväksymät konserniohje ja konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleinen osa sekä konsernijaoston hyväksymä hyvää hallinto- ja johtamistalaa koskeva ohje (CG-ohje), joka löytyvät kaupungin sääntökokoelma-sivulta.

Kaupungin merkittävien tytäryhteisöjen raportit sisältyvät myös kaupunkitasoisiin raportteihin, jotka löytyvät kaupungin talousarvio ja raportointi -sivulta.

Ajankohtaista