Apotti-hanke

Vantaan kaupunki on mukana Apotti-hankkeessa, joka on laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon muutoshanke. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on alueellisesti yhtenäinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja sitä kautta paremman laadun.

Apotin syntyminen perustuu ammattilaisten palvelu- ja hoitotilanteisiin liittyviin kokemuksiin vuosien varrelta. Pääkaupunkiseudulla on tällä hetkellä käytössä satoja erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät tue tarpeeksi ammattilaisten päivittäistä työtä, yhdessä tekemistä ja toiminnan kehittämistä. On arvioitu, että esimerkiksi lääkäreiden työajasta kuluu jopa kolmannes siihen, että eri järjestelmät eivät toimi tai keskustele keskenään.

Apotti ei ole pelkkä it-hanke, vaan toiminnanmuutoshanke. Apotissa on sovittu yhteisiä toiminnan muutoksen painopistealueita, kuten prosessien yhtenäistäminen. Kehityskohteeksi on valittu esimerkiksi lastensuojelun prosessi, jossa kehitetään sekä yhteistä prosessia, että yhteisiä toimintamallien kehittämistapoja.

Uudessa tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmässä kaikki asiakasta tai potilasta koskeva tieto on ajantasaisesti käytettävissä hoito- ja palvelutilanteessa. Tämä mahdollistaa toimintatapojen uudistamisen. Apotin avulla palveluita pystytään myös paremmin kohdentamaan niitä eniten tarvitseville. Apotissa ovat mukana Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Tuusula, Kerava ja HUS. Myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

Järjestelmän käyttöönotto alkaa Vantaalta

Järjestelmän käyttöönotot alkavat vuoden 2018 aikana ja ne jatkuvat vuoteen 2020 saakka. HUS Peijas otti Apotin ensimmäisenä käyttöön marraskuussa 2018. Seuraavaksi Vantaan kaupunki ottaa Apotin käyttöön sosiaali- ja terveystoimessa toukokuussa 2019.

Maisa -uusi sähköinen asiointikanava kuntalaisille

Maisa on Apotin digitaalinen asiakasportaali, jonka avulla voit hoitaa omia terveyteen liittyviä asioitasi ajasta ja paikasta riippumatta. Maisan avulla voit esimerkiksi varata ajan terveysasemalle, tarkastella laboratoriotuloksia, täyttää sosiaalihuollon hakemuksia ja kysyä neuvoa ammattilaiselta. Maisan käyttö onnistuu sujuvasti niin tietokoneella, tabletilla kuin kännykän mobiilisovelluksellakin. Kuntalaiset saavat Maisan käyttöönsä Vantaalla Apotin käyttöönoton yhteydessä.

Lue lisää Oy Apotti Ab:n sivuilta

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter