Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Mikäli ko. henkilön kohdalla ei mainita muuta tietoa, on sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi ja katuosoite Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa.
Vantaan kaupungin kirjaamon osoite: Asematie 7, 01300 Vantaa
Vantaan kaupungin puhelinvaihde: p. 09 83911

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, p. 09 839 22800, jukka.t.salminen(at)vantaa.fi
Apulaiskaupunginjohtajan sihteeri Mirva Veijalainen, p. 09 8392 3790

Viestinnän yhteystiedot:
Viestintäpäällikkö Anne Kettunen, p. 050 312 1742
Tiedottaja Suvi Nurmiviita, p. 043 8259 558
Media-assistentti Pertti Salminen, p. 040 191 7370

Perhepalvelut

Perhepalvelujen organisaatio tukee moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja, kuten lastensuojelu, päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaalityö, aikuisväestön asumisen tukipalveluja sekä laaja-alaisia psykososiaalisia palveluja. Palveluja järjestetään monituottajamallia noudattaen. Ostopalveluja on erityisesti aikuisväestön asumisen tuen palveluissa, lastensuojelussa ja päihdehuollossa.

Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 09 8392 3640
Perhepalvelujen johtajan sihteeri Sari Anttila, p. 09 8392 3846

Perhepalveluiden palvelupäälliköt

 • Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö vs. Assi Sihvonen, p. 050 303 0458
 • Lastensuojelun palvelupäällikkkö Hanna Pösö p. 050 312 1844
 • Psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö, Mirja Varis, p. 050 303 6691
 • Maahanmuuttajatyön palvelupäällikkö Hilkka Linderborg, p. 050 312 2044

Kehittämistehtävät, erityisasiantuntija ts. Leena Marila-Penttinen, p. 043 827 1252,
suunnittelija Hanna Nummelin-Niemi p. 040 830 9073

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut

 • Uusien asiakkaiden palvelut: sij. aikuisten ja perheiden suunnitelmallisen sosiaalityön esimies Sanna Kohvakka p. 040 518 3488
 • Täydentävä toimeentulotuki: Kirsi Hellman, vs. sosiaalityön esimies, p. 040 527 4413
 • Aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö: Sanna Kohvakka, vs. sosiaalityön esimies, p. 040 518 3488
 • Asumisen palvelut: Liisa Kankkunen, vs. sosiaalityön esimies, p. 043 826 7658
 • Sovittelutoiminta: Tiina Snellman, sovittelutoiminnan esimies, p. 0400 687 501

Lastensuojelu

 • Lastensuojelun sosiaalityö
  • Johanna Hankomäki, sosiaalityön esimies, lännen toimintayksikkö, p. 040 755 6037
  • Saana Pukkio sosiaalityön esimies, idän toimintayksikkö, p. 040 8289 545
 • Lastensuojelun tukipalvelut
  • Vs. Anna Klingenberg-Peltola, esimies, tukiyksikkö, p. 050 303 5193
 • Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto, perhehoito
  • Päivi Sihvo, esimies, p. 040 764 3465
 • Perhekuntoutus ja asumispalvelut
  • Teemu Tuominen, johtaja, p. 040 744 2256
 • Laitoshoito
  • Tommi Hiltunen, johtaja, Tammirinteen vastaanottokoti, p. 040 070 3918
  • Lauri Karjalainen, johtaja, Viertolan vastaanottokoti, p. 040 070 3936

Psykososiaaliset palvelut

 • Marjo van Dijken, perheneuvolatoiminnan päällikkö, p. 050 303 6807
 • Reetta Voutilainen, vs. sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja, p. 040 569 6090
 • Jaana Kivistö, nuorten psykososiaalisten palvelujen esimies, p. 040 522 6233
 • Harri Myllyniemi, kuraattoripalvelujen esimies, p. 043 824 9809
 • Anne Lukkarila, psykologipalveluiden esimies, p. 050 314 6274
 • Teija Karttunen, lapsiperheiden varhainen tuki, esimies, p. 043 825 0855
 • Sari Korpirinne, lääkäripalvelut, ylilääkäri, p. 050 303 6457
 • Miia Kokko-Pekkola, perheoikeudellisten asioiden yksikön esimies, p. 050 303 5507

Maahanmuuttajapalvelut

 • Aira Kurtti, johtava sosiaalityöntekijä, p. 043 826 8969
 • Mari Kuronen-Hakkarainen, vs. johtava sosiaalityöntekijä, p. 040 505 3309

Sivun alkuun

Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja.

Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Palvelun tuottaa HUS. Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos.

Terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela, p. 09 8392 2564
Terveyspalvelujen johtajan sihteeri Anne Salminen, p. 09 8392 2564
Terveyskeskuspäivystyksen (Peijas) vastuuhenkilö HUS:in osastolääkäri Jani Mononen, p. 09 4711 (HUS:in vaihde)

Terveyspalveluiden päälliköt

 • Länsi-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö Ritva Tauriainen p. 043 825 0518, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa.
 • Pohjois-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö Eila Koivunen, 050 304 4721 Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.
 • Keski-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö Pertti Sopanen, p. 050 304 4830, Kielotie 11 D, 01300 Vantaa.
 • Kuntoutustoiminta
  palvelupäällikkö, Virpi Aromaa, p. 0400 765 749, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
  palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen, p. 050 312 1774, Peltolantie 2 D 2.krs, 01030 Vantaan kaupunki
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  palvelupäällikkö Hanna Ahokas p. 040 7165 140. Kielotie 7 A 01300 Vantaa

Kehittämistehtävät, erityisasiantuntija Ritva Paavonheimo, p. 040 040 0637
Suunnittelija Leena Kurki-Kangas, p. 040 6704 396

Terveyspalvelupäälliköt terveysasemilla

 • Martinlaakson ja Myyrmäen terveysasemat: Ritva Tauriainen p. 043 825 0518
 • Koivukylän ja Korson terveysasemat: Eila Koivunen, p. 050 304 4721
 • Hakunilan, Länsimäen ja Tikkurilan terveysasemat: Pertti Sopanen, p. 050 304 4830

Terveysasemien vastaanottotoiminnan osastonhoitajat

 • Virve Ristolainen, Korson terveysasema, p. 050 312 2085
 • Mia Björkman, Länsimäen ja Hakunilan terveysasema, p 040 865 8032
 • Merja Kristersson, Myyrmäen terveysasema, p. 050 312 1683
 • Kirsi Rytkönen, Koivukylän terveysasema, p. 050 312 1871
 • Päivi Lindqvist, Tikkurilan terveysasema, p. 040 701 3918
 • Jaana Malinen, Martinlaakson terveysasema, p. 040 097 3822

Äitiys- ja lastenneuvolat

 • Läntinen (Myyrmäki, Pähkinärinne, Martinlaakso, Kannisto), vs. osastonhoitaja Leena Vatanen, p. 050 312 1740
 • Keskinen (Kartanonkoski, Tikkurila, Koivukylä), vs. osastonhoitaja Nina Hyrske, p. 040 539 6131
 • Itäinen (Korso, Leppäkorpi, Mikkola, Hakunila, Nissas, Rajakylä), osastonhoitaja Päivi Jaamala, p. 040 527 4399

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintayksiköt

 • Itäinen ja läntinen kouluterveydenhuolto, osastonhoitaja Kirsti Linnoinen, p. 050 312 4540
 • Keskinen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, osastonhoitaja Jaana Karvonen-Lemmetty, p. 040 836 8386

Päihdepalvelut

 • A-klinikkatyön vs. päällikkö Monika Eklund, A-klinikkatyön p. 040 596 2920
 • huume- ja vierotushoitopalvelujen vs. päällikkö, Sanna Sievers, p. 040 7311 234

Sivun alkuun

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhusten kotona asumisen tuen vastuulle kuuluvat kotihoito ja ennaltaehkäisevät toiminnot. Vantaan sairaala tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon että kotoa tuleville potilaille. Hoiva-asumisen tulosyksikkö vastaa vanhainkotien toiminnasta ja tehostetusta asumispalvelusta. Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset palvelut.

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja vs. Minna Lahnalampi-Lahtinen, p. 09 8392 0028
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan sihteeri Tiina Töyrylä, p. 09 8392 5003

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäälliköt

 • Vantaan sairaala, johtava ylilääkäri Annariina Jyvälahti p. 043 8251 903, Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa
 • Kotona asumisen tuki (asiakasohjaus, kotihoito, vanhusten ja vammaisten päivätoiminta, vammaisten työllistymistä tukevat palvelut), palvelupäällikkö Päivi Keskinen, p. 050 314 5629, Lehdokkitie 2 B, 01300 Vantaa
 • Hoiva-asumisen palvelut, palvelupäällikkö vs. Nina Linja, p. 050 302 5195, Simontie 5, 01300 Vantaa

Erityisasiantuntija Marja Uusitalo, p. 0400 455 529

Vantaan sairaalan esimiehet

 • Vantaan sairaalan ylihoitaja Tarja Mietola-Koivisto (Katriinan sairaalan kuntoutusosastot, terapiayksikkö) p. 040 1440 325, Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa
 • Vantaan sairaalan ylihoitaja Maritta Korkiamäki (geriatrinen akuuttiyksikkö, polikliiniset toiminnot ja tukipalvelut) p. 040 7639 166, Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa
 • Katriinan sairaalan osastonhoitajat tavoittaa parhaiten vaihteen kautta, p. 09 839 331
 • Geriatrinen akuuttiyksikkö
  • AKOS1 ja kotisairaala vs. osastonhoitaja Niina Aikio-Valovirta, p. 050 3121 605
  • AKOS2 osastonhoitaja Katariina Stenman, p. 050 3181 568

Vammaispalvelujen esimiehet

 • Vammaisten asumispalvelujen päällikkö Helena Lindell p. 050 312 1773
 • Päivätoiminnan päällikkö Tiina Lauhde p. 050 312 1748
 • Työllistymistä tukevien palvelujen päällikkö Annika Varis p. 040 621 4293
 • Asiakasohjauksen esimies Anne Kvist p.043 827 2533
 • Asiakasohjauksen johtava sosiaalityöntekijä Leila Saarela p. 050 303 6202
 • Asiakasohjauksen päällikkö Anne Aaltio p. 043 825 6432, Lehdokkitie 2 B 3. krs, 01300 Vantaa. Postiosoite: PL 4709, 01030 Vantaan kaupunki.

Asiakasohjaus (seniorineuvonta, palveluohjaus, gerontologinen sosiaalityö, omaishoidon tuki, muistiperheiden tuki, henkilökohtainen apu 65 vuotta täyttäneille, liikkumista tukevat palvelut vammaisneuvonta, kotona asuvien vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut).

Seniorineuvonta p. 09 8392 4202
ma–pe klo 9–15

seniorineuvonta@vantaa.fi

Vammaisneuvonta p. 09 8392 4682
ma–pe klo klo 9-15

vammaisneuvonta@vantaa.fi

 • Itä-Vantaan asiakasohjausyksikön esimies Susanne Laine p. 040 866 9810
 • Länsi-Vantaan asiakasohjausyksikön esimies Laura Tiilikainen p. 043 825 6376
 • Kuljetuspalvelun johtava sosiaalityöntekijä Anneli Ojala p. 040 508 7517
 • Päivätoiminnan esimies Anna Nevalainen p. 043 825 4069

Palvelutalojen esimiehet

Palvelutalojen päällikkö Aila Halonen, p. 050 314 5640, Simontie 5, 01300 Vantaa

 • Pähkinärinteen palvelutalo, Anne syrjä vs. p. 040 749 2582
 • Ryhmäkoti Kastanja, Kati Salo, p. 0503122014
 • Raikukujan palvelutalo, Merja Koskinen, p. 050 3105472
 • Heporinteen palvelutalo, Marja Allonen p. 040 5274412
 • Koivukylän palvelutalo, Martina Karawatski-Salmi p. 050 302 4145
 • Metsotien palvelutalo, Martina Karawatski-Salmi p. 050 302 4145
 • Suopursun palvelutalo, Marja Allonen p. 040 5274412
 • Suopursun kotiutusryhmäasunto, Ulla Seppänen, p. 0408290280

Kotihoidon yhteystiedot
Kotihoidon päällikkö Nina Ahola, p. 040 563 8657, Lehdokkitie 2 B 3. krs, 01300 Vantaa

 • Myyrmäen kotihoito ty 1, yhteyspuhelin 040 829 0221
  Esimies p. 040 865 4420
 • Myyrmäen kotihoito ty 2, yhteyspuhelin 050 318 1608
  Esimies Tarja Laine, p. 040 579 1432
 • Martinlaakson kotihoito, yhteyspuhelin 040 077 3215
  Esimies Sari Juvanen p.050 304 5446
 • Tikkurilan kotihoito ty 4, yhteyspuhelin 040 700 5682
  Esimies Nina Tilander, p. 040 070 3841
 • Tikkurilan kotihoito ty 5, yhteyspuhelin 040 700 5680
  Esimies Raisa Laurila p. 040 534 6951
 • Korson kotihoito, yhteyspuhelin 040 761 8116
  Esimies Sirpa Salmi p. 040 861 8892
 • Koivukylän kotihoito, yhteyspuhelin 040 709 3028
  Esimies Mervi Lähde, p. 040 725 0434
 • Hakunilan kotihoito, yhteyspuhelin 040 505 3307
  Esimies Päivi Kallio, p. 040 593 5425
 • Kotihoidon resurssipooli, esimies Mia Jalonen-Tuovila, p. 040 661 5325
 • Akuutti arviointi-ja kotikuntoutusyksikkö AAKU,
  yhteyspuhelin 040 849 3444
  Esimies Tuija Vilkko p. 043 825 2155

Hoiva-asumisen palvelujen esimiehet

Sivun alkuun

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadulliseen toimintaan.

Osoite: Vantaan kaupunki/Kirjaamo
Suun terveydenhuollon liikelaitos
Asematie 7, 01300 Vantaa

Käyntiosoite: Suun terveydenhuollon liikelaitos/Hallinto
Pakkalankuja 5, 2. krs, 01510 Vantaa
sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

 • Toimitusjohtaja vs / Johtava ylihammaslääkäri Henna Virtomaa p. 050 312 1949
 • Toimitusjohtajan sihteeri Mervi Mäkelä p. 050 302 5182
 • Kehittämispäällikkö Anu Ramberg p. 050 312 2069
 • Ylihoitaja Maria Broms p. 040 757 0855

Ylihammaslääkärit

 • Anne-Maija Silvo, Keski-Vantaan vastaanotot, p. 040 776 9907
 • Pirjo Rissa, Länsi-Vantaan vastaanotot, p. 040 837 8414
 • Hanna Karjalainen, Pohjois-Vantaan vastaanotot, p. 050 304 2934

Sivun alkuun

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290
Talous- ja hallintojohtajan sihteeri Marika Virtala, p. 09 8392 1049

Talous- ja hallintopalveluiden päälliköt

 • Henkilöstöyksikkö, henkilöstöpäällikkö Maarit Nurmijoki-Matilainen, p. 050 312 1783
 • Talousyksikkö, talouspäällikkö Hanna Romu, p. 050 312 2109
 • Kehittämisyksikkö, kehittämispäällikkö Hanna-Mari Kommonen, p. 043 826 9293
 • Asiantuntijapalvelut, asiantuntijapalvelujen päällikkö Marika Noso, p. 040 534 6962

Tietosuojavastaava

Lakimies Tia Forsbom, p. 040 861 4551

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter