Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Mikäli ko. henkilön kohdalla ei mainita muuta tietoa, on sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi.
Katuosoite: Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa
Vantaan kaupungin kirjaamon osoite: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Vantaan kaupungin puhelinvaihde: p. 09 83911

Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö, p. 09 8392 2800, timo.aronkyto@vantaa.fi

Apulaiskaupunginjohtajan sihteeri Mirva Veijalainen, p. 09 8392 3790

Viestinnän yhteystiedot:
Viestintäpäällikkö vs. Pekko Rantamäki, p. 043 827 2298
Tiedottaja Tiina Riikonen, p. 040 596 2446
Tiedottaja Saija Härkönen, p. 043 826 7036
Media-assistentti Pertti Salminen, p. 040 191 7370

Perhepalvelut

Perhepalvelujen organisaatio tukee moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja, kuten lastensuojelu, päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaalityö, aikuisväestön asumisen tukipalveluja sekä laaja-alaisia psykososiaalisia palveluja. Palveluja järjestetään monituottajamallia noudattaen. Ostopalveluja on erityisesti aikuisväestön asumisen tuen palveluissa, lastensuojelussa ja päihdehuollossa.

Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 040 554 5576
Perhepalvelujen johtajan sihteeri Sari Anttila, p. 040 7505 980

Perhepalveluiden palvelupäälliköt

 • Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö Virve Flinkkilä,
  p. 0400 619 354
 • Lastensuojelun palvelupäällikkkö Hanna Pösö, p. 050 312 1844
 • Psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö Mirja Varis, p. 050 3036 691
 • Maahanmuuttajapalvelujen palvelupäällikkö Hilkka Linderborg, p. 050 312 2044

Kehittämistehtävät

 • Erityisasiantuntija Leena Marila-Penttinen, p. 043 827 1252
 • Asiantuntija Hanna Nummelin-Niemi, p. 040 830 9073
 • Suunnittelija Leena Kaijala, p. 040 832 9937

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut

 • Uusien asiakkaiden palvelut, sosiaalityön esimies Teemu Liimatta,
  p. 040 554 5563
 • Täydentävä toimeentulotuki, sosiaalityön esimies Assi Sihvonen,
  p. 050 303 0458
 • Aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö, esimies Minna Ryhänen, p. 040 518 3488
 • Asumisen palvelut, päällikkö sij. Pia Heiskari, p. 040 198 4578
 • Sovittelutoiminta: Tiina Snellman, sovittelutoiminnan esimies,
  p. 0400 687 501

Lastensuojelu

 • Lastensuojelun sosiaalityö
  • Johanna Hankomäki, sosiaalityön esimies,
   lännen toimintayksikkö, p. 040 755 6037
  • Saana Pukkio sosiaalityön esimies,
   idän toimintayksikkö, p. 040 8289 545
 • Lastensuojelun tukipalvelut
  • Outi Jokinen, tukiyksikön esimies,
   p. 050 303 5193
 • Sijaishuollon sosiaalityö
  • Anna Klingenberg-Peltola, esimies, p. 040 764 3465
 • Kuuselan perhekuntoutuskeskus esimies
  Teemu Tuominen p. 040 744 2256
 • Vastaanottotoiminnan yksikkö, esimies Tommi Hiltunen, p. 040 070 3918
 • Kuntouttavan sijaishuollon yksikkö, esimies Lauri Karjalainen p. 040 070 3936
 • Lastensuojelun valvonta- ja laatutiimi
  • Paula Rahko laatuasiantuntija p. 040 194 0669
  • Hanna Lappi sosiaalityöntekijä p. 040 593 4592
  • Karoliina Härkönen erityissosiaaliohjaaja p. 040 4845071
 • Lapsiperheiden Alkuprojekti
  Henna Salonen, projektipäällikkö p. 040 485 6810

Psykososiaaliset palvelut

 • Marjo van Dijken, perheneuvolatoiminnan päällikkö, p. 050 303 6807
 • Tove Ruokoja, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, p. 040 569 6090
 • Reetta Voutilainen, nuorten psykososiaalisten palvelujen esimies, p. 040 522 6233
 • Anne Lukkarila, psykologipalveluiden esimies, p. 050 314 6274
 • Teija Karttunen, lapsiperheiden varhainen tuki, esimies, p. 043 825 0855
 • Sari Korpirinne, lääkäripalvelut, ylilääkäri, p. 050 303 6457
 • Harri Myllyniemi, perheoikeudellisten asioiden yksikön esimies, p. 050 303 5409

Maahanmuuttajapalvelut

 • Katja Hakala, johtava sosiaalityöntekijä, p. 043 826 8969
 • Mari Kuronen-Hakkarainen, johtava sosiaalityöntekijä, p. 040 505 3309

Sivun alkuun

Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja.

Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Palvelun tuottaa HUS. Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos.

Terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela, p. 09 8392 2564
Terveyspalvelujen johtajan sihteeri Anne Salminen, p. 09 8392 2564
Terveyskeskuspäivystyksen (Peijas) vastuuhenkilö HUS:in osastolääkäri Jani Mononen, p. 09 4711 (HUS:in vaihde)

Terveyspalveluiden päälliköt

 • Länsi-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö Marja Puurula p. 040 487 1495, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa.
 • Pohjois-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö, Eila Koivunen p. 050 304 4721, Naalipolku 6, 01450 Vantaa.
 • Keski-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö, Saara Ansamaa p. 050 304 4830, Kielotie 11 D, 01300 Vantaa.
 • Kuntoutustoiminta
  palvelupäällikkö, Virpi Aromaa, p. 0400 765 749, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
  palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen, p. 050 312 1774, Kielotie 20 C 4. krs, 01300 Vantaa
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  palvelupäällikkö Hanna Ahokas, p. 040 7165 140, Kielotie 7 A 01300 Vantaa

Kehittämistehtävät

 • Erityisasiantuntija Ritva Paavonheimo, p. 040 040 0637
 • Suunnittelija Leena Kurki-Kangas, p. 040 6704 396

Terveyspalvelupäälliköt terveysasemilla

 • Martinlaakson ja Myyrmäen terveysasemat: Marja Puurula p.040 487 1495
 • Koivukylän ja Korson terveysasemat: Eila Koivunen p. 050 304 4721
 • Hakunilan, Länsimäen ja Tikkurilan terveysasemat: Saara Ansamaa p. 050 304 4830

Terveysasemien vastaanottotoiminnan osastonhoitajat

 • Virve Ristolainen, Korson terveysasema, p. 050 312 2085
 • Mia Björkman, Länsimäen ja Hakunilan terveysasema, p 040 865 8032
 • Merja Kristersson, Myyrmäen terveysasema, p. 050 312 1683
 • Kirsi Rytkönen, Koivukylän terveysasema, p. 050 312 1871
 • Päivi Lindqvist, Tikkurilan terveysasema, p. 040 701 3918
 • Jaana Malinen, Martinlaakson terveysasema, p. 040 097 3822

Äitiys- ja lastenneuvolat

 • Läntinen (Myyrmäki, Pähkinärinne, Martinlaakso, Kivistö), neuvolan puhelinpalvelu, osastonhoitaja Anni Paaskoski, p. 050 312 1740
 • Keskinen (Kartanonkoski, Tikkurila, Koivukylä)
  osastonhoitaja Nina Hyrske p. 040 539 6131
 • Itäinen (Korso, Mikkola, Hakunila, Rajakylä)
  osastonhoitaja Päivi Jaamala p. 040 527 4399

Kuntoutus ja terapiat

 • Pohjoinen alue ja puheterapiatoiminta Anita Wülfing p.0503124391
 • Keskinen alue ja fysioterapiatoiminta Pinja Reikko, p. 0406758207
 • Läntinen alue ja toimintaterapiatoiminta Taina Kulmala p.0503123997

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintayksiköt

 • Itäinen ja läntinen kouluterveydenhuolto, osastonhoitaja Kirsti Linnoinen, p. 050 312 4540
 • Keskinen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, osastonhoitaja Elisa Lipsanen, p. 040 836 8386

Päihdepalvelut

 • A-klinikkatyön vs. päällikkö Monika Eklund, p. 040 596 2920
 • Huume- ja vierotushoitopalvelujen päällikkö, vs. Sanna Sievers, p. 040 7311 234

Sivun alkuun

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Minna Lahnalampi-Lahtinen, p. 050 312 1815
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan sihteeri Tiina Töyrylä, p. 050 312 1780

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäälliköt

 • Vantaan sairaala, palvelupäällikkö Johanna Sinkkonen, p. 040 353 4602, PL 2603, 01030 Vantaan kaupunki
 • Kotona asumisen tuki (asiakasohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta) vammaisten työ- ja päivätoiminta, palvelupäällikkö Päivi Keskinen, p. 050 314 5629, PL 4709, 01030 Vantaan kaupunki
 • Erityisasuminen, palvelupäällikkö Maria Borg, p. 040 632 7769, PL 4712, 01030 Vantaan kaupunki

Ostopalvelut, PL 4712, 01030 Vantaan kaupunki

 • Nina Linja, palvelupäällikkö, p. 050 302 5195
 • Aila Halonen, ostopalvelupäällikkö, p. 050 314 5640
 • Jesse Leino, ostopalvelupäällikkö, p. 043 825 9155

Hallinto- ja kehittämistehtävät

 • Hallintoylihoitaja Lea Laakso, p. 040 353 4342
 • Erityisasiantuntija Marja Uusitalo, p. 0400 455 529
 • Erityisasiantuntija Mari Stycz, p.040 144 8069
 • Suunnittelija Tanja Järvinen, p. 050 312 1781

Vantaan sairaala

Käyntiosoite: Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa
Postiosoite: PL 2603, 01030 Vantaan kaupunki
Puhelinvaihde: 09 839 331, arkisin klo 8–16

 • Vantaan sairaalan palvelupäällikkö Johanna Sinkkonen, p. 040 353 4602
 • Johtava ylilääkäri Annariina Jyvälahti, p. 043 825 1903
 • Hallinnon sihteeri Taino Nikko, p. 040 756 9009
 • Ylihoitaja Tarja Mietola-Koivisto (Katriinan sairaalan kuntoutusosastot, terapiayksikkö), p. 040 144 0325
 • Ylihoitaja Maritta Korkiamäki (geriatrinen akuuttiyksikkö, polikliiniset toiminnot ja tukipalvelut), p. 040 763 9166
 • Katriinan sairaalan osastonhoitajat tavoittaa parhaiten vaihteen kautta,
  p. 09 839 331
  • Osasto 1: Geriatrinen tutkimus ja kuntoutus, osastonhoitaja Tarja Blomvall p. 050 312 2129
  • Osasto 2: Ortopedinen kuntoutus ja hoito, osastonhoitaja Mirja Mettin p. 050 312 2067
  • Osasto 3: Neurologinen kuntoutus ja hoito, osastonhoitaja Tuija Purhonen p. 050 312 1992
  • Osasto 4: Haavaosasto ja haavapoliklinikka, osastonhoitaja Katja Hamunen p. 050 312 2128
  • Osasto 5: Palliatiivinen hoito, osastohoitaja Essi Virkki p. 050 312 2127
  • Osasto 6: Infektiopotilaiden hoito, osastonhoitaja Maija Rantala p. 050 312 1991
  • Osasto 7: Konfuusiopotilaiden hoito, osastonhoitaja Marjatta Sarkkinen p. 050 312 1990
  • Terapiayksikkö: osastohoitaja Essi Virkki p. 050 312 2127
  • Päiväsairaala, geriatrinen vastaanotto (Gerva), kehitysvammapoliklinikka: osastonhoitaja Elina Wuorivirta p. 050 312 1989

 • Geriatrinen akuuttiyksikkö Peijaksessa (Sairaalakatu 1 L, 01400 Vantaa)
  • AKOS1 ja kotisairaala vs. osastonhoitaja Niina Aikio-Valovirta, p. 050 3121 605
  • AKOS2 osastonhoitaja Katariina Stenman, p. 050 3181 568

Vammaisten palvelut

 • Vammaisten asiakasohjauksen esimies Anne Kvist, p. 043 827 2533
 • Asiakasohjauksen johtava sosiaalityöntekijä Leila Saarela, p. 050 303 6202
 • Asiakasohjauksen päällikkö Anne Aaltio, p. 043 825 6432, Postiosoite: PL 4709, 01030 Vantaan kaupunki.
 • Työ- ja päivätoiminnan päällikkö Tiina Lauhde, p. 050 312 1748

Asiakasohjaus
Seniorineuvonta, palveluohjaus, gerontologinen sosiaalityö, omaishoidon tuki, muistiperheiden tuki, henkilökohtainen apu, liikkumista tukevat palvelut, vammaisneuvonta, kotona asuvien vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut.

 • Asiakasohjauksen päällikkö Anne Aaltio, p. 043 825 6432, Postiosoite: PL 4709, 01030 Vantaan kaupunki.
 • Itä-Vantaan asiakasohjausyksikön esimies Susanne Laine, p. 040 866 9810
 • Länsi-Vantaan asiakasohjausyksikön esimies Laura Tiilikainen Sirkku Salminen, p. 043 825 6376
 • Johtava sosiaalityöntekijä Anneli Ojala, p. 040 508 7517
 • Vammaisten asiakasohjauksen esimies Anne Kvist, p. 043 827 2533
 • Johtava sosiaalityöntekijä Leila Saarela, p. 050 303 6202

Seniorineuvonta p. 09 8392 4202
ma–pe klo 9–15
seniorineuvonta@vantaa.fi

Vammaisneuvonta p. 09 8392 4682
ma–pe klo klo 9-15
vammaisneuvonta@vantaa.fi

Palvelutalot

Asumispalvelujen päällikkö, vanhusten palvelu- ja tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen kuntous- arviointitoiminta sekä vammaisten asuminen

Laura-Kaisa Repo, p. 050 312 1773

 • Pähkinärinteen palvelutalo, asumispalvelujen esimies, p. 040 847 6540
 • Suopursun palvelutalo, asumispalvelujen esimies, p. 040 527 4412
 • Heporinteen palvelutalo, asumispalvelujen esimies, p. 040 527 4412

Asumispalvelujen päällikkö vs., vanhusten palvelu- ja tehostettu palveluasuminen ja vammaisten asuminen

Kati Salo, p. 050 312 2014

 • Metsotien palvelutalo, asumispalvelujen esimies, p. 050 302 4145
 • Koivukylän palvelutalo, asumispalvelujen esimies, p. 050 302 4145

Asumispalvelujen päällikkö, vanhusten palvelu- ja tehostettu palveluasuminen ja vammaisten asuminen

Randelin Pirjo, p. 040 579 5780

 • Myyrmäen vanhustenkeskus, A-siipi, palvelutalo Asumispalvelujen esimies p. 040 847 3180

Kotihoito

Kotihoidon päällikkö Ulla Seppälä, p. 040 563 8657, PL 4709, 01030 Vantaan kaupunki

 • Myyrmäen kotihoito toimintayksikkö 1, yhteyspuhelin 040 829 0221
  Esimies Mervi Lähde, p. 040 865 4420
 • Myyrmäen kotihoito toimintayksikkö 2, yhteyspuhelin 050 318 1608
  Esimies Laura Nieminen, p. 040 579 1432
 • Martinlaakson kotihoito, yhteyspuhelin 040 077 3215
  Esimies Sari Juvanen, p. 050 304 5446
 • Tikkurilan kotihoito toimintayksikkö 4, yhteyspuhelin 040 700 5682
  Esimies Nina Tilander, p. 040 070 3841
 • Tikkurilan kotihoito toimintayksikkö 5, yhteyspuhelin 040 700 5680
  Esimies Raisa Laurila, p. 040 534 6951
 • Korson kotihoito, yhteyspuhelin 040 761 8116
  Esimies Sirpa Salmi, p. 040 861 8892
 • Koivukylän kotihoito, yhteyspuhelin 040 709 3028
  Esimies Mirja El Mankari, p. 040 725 0434
 • Hakunilan kotihoito, yhteyspuhelin 040 505 3307
  Esimies Päivi Kallio, p. 040 593 5425
 • Kotihoidon resurssipooli
  Esimies Mia Jalonen-Tuovila, p. 040 661 5325
 • Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö AAKU, yhteyspuhelin 040 849 3444
  Esimies Tuija Vilkko, p. 043 825 2155

Erityisasuminen

Asumispalvelujen päällikkö, vanhusten palvelu- ja tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen kuntous - arviointitoiminta sekä vammaisten asuminen
Laura-Kaisa Repo, p. 050 312 1773

 • Simonkylän vanhustenkeskus
  • Hoivakoti 1, asumispalvelujen esimies, p. 040 589 2872
  • Hoivakoti 2, asumispalvelujen esimies, p. 040 824 8408
  • Hoivakoti 3, asumispalvelujen esimies, p. 050 310 5472
 • Martinlaakson asumisyksikkö, asumispalvelujen esimies, p. 043 826 8698
 • Hämeenkyläntien asumisyksikkö ja asumisvalmennus, asumispalvelujen esimies, p. 043 826 8698

Asumispalvelujen päällikkö, vanhusten palvelu- ja tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen kuntous- arviointitoiminta sekä vammaisten asuminen.
Pirjo Randelin, p. 040 579 5780

 • Myyrinkoti, asumispalvelujen esimies, p. 050 312 2032
 • Myyrmäen vanhustenkeskus
  • Hoivakoti 1, asumispalvelujen esimies, p. 040 829 0280
  • Kuntoutus- ja arviointiyksikkö, p. 050 314 5039
  • Hoivakoti 3, asumispalvelujen esimies, p. 050 312 2014
  • Hoivakoti 4, asumispalvelujen esimies, p. 040 847 3180
  • Hoivakoti 5, asumispalvelujen esimies, p. 040 667 9250
  • Hoivakoti 6, asumispalvelujen esimies, p. 040 824 9294
 • Koivukoti, asumispalvelujen esimies, p. 050 314 5068
 • Kerokuja, asumispalvelujen esimies, p. 050 314 5068

Asumispalvelujen päällikkö, vanhusten palvelu- ja tehostettu palveluasuminen ja vammaisten asuminen

Kati Salo, p. 050 312 2014

 • Malminiityn asumis- ja toimintakeskus
  • Hoivakoti 1, asumispalvelujen esimies, p. 050 312 4828
  • Hoivakoti 2, asumispalvelujen esimies, p. 050 312 4827
 • Keltamokoti, asumispalvelujen esimies, p. 043 825 8096
 • Kytötien asumisyksikkö, asumispalvelujen esimies, p. 043 825 8096

Vanhustenkeskusten osastojen yhteystiedot

Sivun alkuun

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadulliseen toimintaan.

Osoite: Vantaan kaupunki/Kirjaamo
Suun terveydenhuollon liikelaitos
Asematie 7, 01300 Vantaa

Käyntiosoite: Suun terveydenhuollon liikelaitos/Hallinto
Pakkalankuja 5, 2. krs, 01510 Vantaa
sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

 • Toimitusjohtaja Helena Salusjärvi-Juopperi, p. 040 716 4822
 • Kehittämispäällikkö Anu Ramberg, p. 050 312 2069
 • Ylihoitaja Maria Broms, p. 040 757 0855

Ylihammaslääkärit

 • Anne-Maija Silvo, Keski-Vantaan vastaanotot, p. 040 776 9907
 • Maria Hartikainen, Länsi-Vantaan vastaanotot, p. 050 312 2054
 • Hanna Karjalainen, Pohjois-Vantaan vastaanotot, p. 050 304 2934

Sivun alkuun

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintojohtaja, vs., Hanna Heinikainen, p. 050 312 2109
Talous- ja hallintojohtajan sihteeri Marika Virtala, p. 09 8392 1049

Talous- ja hallintopalveluiden päälliköt

 • Henkilöstöyksikkö, henkilöstöpäällikkö Maarit Nurmijoki-Matilainen, p. 050 312 1783
 • Kehittämisyksikkö, kehittämispäällikkö Hanna-Mari Kommonen, p. 043 826 9293
 • Asiantuntijapalvelut, asiantuntijapalvelujen päällikkö Marika Noso, p. 040 534 6962

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava.soster@vantaa.fi, p. 040 861 4551

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Twitter