Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Mikäli ko. henkilön kohdalla ei mainita muuta tietoa, on sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi.
Katuosoite: Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa
Vantaan kaupungin kirjaamon osoite: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Vantaan kaupungin puhelinvaihde: p. 09 83911

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, p. 09 839 22800, jukka.t.salminen(at)vantaa.fi
Apulaiskaupunginjohtajan sihteeri Mirva Veijalainen, p. 09 8392 3790

Viestinnän yhteystiedot:
Viestintäpäällikkö Anne Kettunen, p. 050 312 1742
Tiedottaja Suvi Nurmiviita, p. 043 8259 558
Tiedottaja Tiina Riikonen, p. 040 596 2446
Media-assistentti Pertti Salminen, p. 040 191 7370

Perhepalvelut

Perhepalvelujen organisaatio tukee moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa. Perhepalveluissa järjestetään lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja, kuten lastensuojelu, päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaalityö, aikuisväestön asumisen tukipalveluja sekä laaja-alaisia psykososiaalisia palveluja. Palveluja järjestetään monituottajamallia noudattaen. Ostopalveluja on erityisesti aikuisväestön asumisen tuen palveluissa, lastensuojelussa ja päihdehuollossa.

Perhepalvelujen johtaja, vs. Mirja Varis, p. 050 303 6691
(Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom, p. 09 8392 3640 vuorotteluvapaalla 29.9.2019 saakka)
Perhepalvelujen johtajan sihteeri Sari Anttila, p. 040 7505 980

Perhepalveluiden palvelupäälliköt

 • Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö Virve Flinkkilä,
  p. 0400 619 354
 • Lastensuojelun palvelupäällikkkö Hanna Pösö, p. 050 312 1844
 • Psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö, vs. Harri Myllyniemi, p. 050 303 5507
 • Maahanmuuttajatyön palvelupäällikkö Hilkka Linderborg, p. 050 312 2044

Kehittämistehtävät

 • Erityisasiantuntija Leena Marila-Penttinen, p. 043 827 1252
 • Erityisasiantuntija Hanna Nummelin-Niemi, p. 040 830 9073
 • Suunnittelija Leena Kaijala, p. 040 832 9937

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut

 • Uusien asiakkaiden palvelut, sosiaalityön esimies Teemu Liimatta,
  p. 040 554 5563
 • Täydentävä toimeentulotuki, sosiaalityön esimies Assi Sihvonen,
  p. 050 303 0458
 • Aikuisten ja perheiden suunnitelmallinen sosiaalityö, esimies sij. Ann-Britt Knoblock, p. 040 518 3488
 • Asumisen palvelut, päällikkö sij. Pia Heiskari, p. 040 198 4578
 • Sovittelutoiminta: Tiina Snellman, sovittelutoiminnan esimies,
  p. 0400 687 501

Lastensuojelu

 • Lastensuojelun sosiaalityö
  • Johanna Hankomäki, sosiaalityön esimies,
   lännen toimintayksikkö, p. 040 755 6037
  • Saana Pukkio sosiaalityön esimies,
   idän toimintayksikkö, p. 040 8289 545
 • Lastensuojelun tukipalvelut
  • Helena Nyman-Jokinen, tukiyksikön esimies,
   p. 050 303 5193
 • Sijaishuollon sosiaalityö ja jälkihuolto, perhehoito
  • Päivi Sihvo, esimies, p. 040 764 3465
 • Kuuselan perhekuntoutuskeskus esimies
  Teemu Tuominen p. 040 744 2256
 • Vastaanottotoiminnan yksikkö, esimies Tommi Hiltunen, p. 040 070 3918
 • Kuntouttavan sijaishuollon yksikkö, esimies Lauri Karjalainen p. 040 070 3936

Psykososiaaliset palvelut

 • Marjo van Dijken, perheneuvolatoiminnan päällikkö, p. 050 303 6807
 • Tove Ruokoja, sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja, vs. p. 040 569 6090
 • Hanna Kangastalo, nuorten psykososiaalisten palvelujen esimies sij., p. 043 826 9440
 • Anne Lukkarila, psykologipalveluiden esimies, p. 050 314 6274
 • Teija Karttunen, lapsiperheiden varhainen tuki, esimies, p. 043 825 0855
 • Sari Korpirinne, lääkäripalvelut, ylilääkäri, p. 050 303 6457
 • Riitta Malmi, perheoikeudellisten asioiden yksikön esimies sij., p. 050 303 5409

Maahanmuuttajapalvelut

 • Aira Kurtti, johtava sosiaalityöntekijä, p. 043 826 8969
 • Mari Kuronen-Hakkarainen, johtava sosiaalityöntekijä, vs. p. 040 505 3309

Sivun alkuun

Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen tehtävä on edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia. Vastaanottopalvelut järjestetään laadukkaasti ja tasapuolisesti lääke- ja hoitotieteellinen tarve huomioiden. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä vanhemmuutta. Terveyspalvelut järjestää ja tuottaa väestön tarpeen mukaiset, terveydenhuoltolain edellyttämät terveyspalvelut, neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä perustason mielenterveyspalveluja.

Terveyskeskuspäivystys toimii Peijaksen sairaalan yhteydessä erikoissairaanhoidon kanssa yhteispäivystysperiaatteella. Palvelun tuottaa HUS. Suun terveydenhuollon palvelut tuottaa Suun terveydenhuollon liikelaitos.

Terveyspalvelujen johtaja Piia Vuorela, p. 09 8392 2564
Terveyspalvelujen johtajan sihteeri Anne Salminen, p. 09 8392 2564
Terveyskeskuspäivystyksen (Peijas) vastuuhenkilö HUS:in osastolääkäri Jani Mononen, p. 09 4711 (HUS:in vaihde)

Terveyspalveluiden päälliköt

 • Länsi-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö Ritva Tauriainen, p. 043 825 0518, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa.
 • Pohjois-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö, vs., Merja Kristersson, 040 359 1014, Naalipolku 6, 01450 Vantaa.
 • Keski-Vantaan vastaanottotoiminta
  terveyspalvelupäällikkö, vs., Eila Koivunen p. 050 304 4721, Kielotie 11 D, 01300 Vantaa.
 • Kuntoutustoiminta
  palvelupäällikkö, Virpi Aromaa, p. 0400 765 749, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto
  palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen, p. 050 312 1774, Peltolantie 2 D 2.krs, 01030 Vantaan kaupunki
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  palvelupäällikkö Hanna Ahokas, p. 040 7165 140, Kielotie 7 A 01300 Vantaa

Kehittämistehtävät

 • Erityisasiantuntija Ritva Paavonheimo, p. 040 040 0637
 • Suunnittelija Leena Kurki-Kangas, p. 040 6704 396

Terveyspalvelupäälliköt terveysasemilla

 • Martinlaakson ja Myyrmäen terveysasemat: Ritva Tauriainen, p. 043 825 0518
 • Koivukylän ja Korson terveysasemat: Merja Kristersson, vs., 040 359 1014
 • Hakunilan, Länsimäen ja Tikkurilan terveysasemat: vs., Eila Koivunen p. 050 304 4721

Terveysasemien vastaanottotoiminnan osastonhoitajat

 • Virve Ristolainen, Korson terveysasema, p. 050 312 2085
 • Mia Björkman, Länsimäen ja Hakunilan terveysasema, p 040 865 8032
 • Eija Väänänen, vs., Myyrmäen terveysasema, p. 050 312 2091
 • Kirsi Rytkönen, Koivukylän terveysasema, p. 050 312 1871
 • Päivi Lindqvist, Tikkurilan terveysasema, p. 040 701 3918
 • Jaana Malinen, Martinlaakson terveysasema, p. 040 097 3822

Äitiys- ja lastenneuvolat

 • Läntinen (Myyrmäki, Pähkinärinne, Martinlaakso, Kivistö), neuvolan puhelinpalvelu, osastonhoitaja Anni Paaskoski, p. 050 312 1740
 • Keskinen (Kartanonkoski, Tikkurila, Koivukylä)
  osastonhoitaja Nina Hyrske p. 040 539 6131
 • Itäinen (Korso, Mikkola, Hakunila, Rajakylä)
  osastonhoitaja Päivi Jaamala p. 040 527 4399

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintayksiköt

 • Itäinen ja läntinen kouluterveydenhuolto, osastonhoitaja Kirsti Linnoinen, p. 050 312 4540
 • Keskinen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, osastonhoitaja Jaana Karvonen-Lemmetty, p. 040 836 8386

Päihdepalvelut

 • A-klinikkatyön vs. päällikkö Monika Eklund, p. 040 596 2920
 • Huume- ja vierotushoitopalvelujen päällikkö, vs. Sanna Sievers, p. 040 7311 234

Sivun alkuun

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhusten kotona asumisen tuen vastuulle kuuluvat kotihoito ja ennaltaehkäisevät toiminnot. Vantaan sairaala tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta sekä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon että kotoa tuleville potilaille. Hoiva-asumisen tulosyksikkö vastaa vanhainkotien toiminnasta ja tehostetusta asumispalvelusta. Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä kehitysvammalain mukaiset palvelut.

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, vs. Minna Lahnalampi-Lahtinen, p. 050 312 1815
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan sihteeri Tiina Töyrylä, p. 050 312 1780

Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelupäälliköt

 • Vantaan sairaala, palvelupäällikkö Johanna Sinkkonen, p. 040 353 4602, PL 2603, 01030 Vantaan kaupunki
 • Kotona asumisen tuki (asiakasohjaus, kotihoito, vanhusten ja vammaisten päivätoiminta, vammaisten työllistymistä tukevat palvelut), palvelupäällikkö Päivi Keskinen, p. 050 314 5629, PL 4709, 01030 Vantaan kaupunki
 • Hoiva-asumisen palvelut, palvelupäällikkö, vs. Nina Linja, p. 050 302 5195, PL 4712, 01030 Vantaan kaupunki

Hallinto- ja kehittämistehtävät

 • Hallintoylihoitaja Lea Laakso, p. 040 353 4342
 • Erityisasiantuntija Marja Uusitalo, p. 0400 455 529
 • Suunnittelija Tanja Järvinen, p. 050 312 1781

Vantaan sairaala

Käyntiosoite: Katriinan sairaala, Katriinankuja 4, 01760 Vantaa
Postiosoite: PL 2603, 01030 Vantaan kaupunki
Puhelinvaihde: 09 839 331, arkisin klo 8–16

 • Vantaan sairaalan palvelupäällikkö Johanna Sinkkonen, p. 040 353 4602
 • Johtava ylilääkäri Annariina Jyvälahti, p. 043 8251 903
 • Johtavan ylilääkärin sihteeri Taino Nikko, p. 040 756 9009
 • Vantaan sairaalan ylihoitaja Tarja Mietola-Koivisto (Katriinan sairaalan kuntoutusosastot, terapiayksikkö), p. 040 1440 325
 • Vantaan sairaalan ylihoitaja Maritta Korkiamäki (geriatrinen akuuttiyksikkö, polikliiniset toiminnot ja tukipalvelut), p. 040 7639 166
 • Katriinan sairaalan osastonhoitajat tavoittaa parhaiten vaihteen kautta, p. 09 839 331
 • Geriatrinen akuuttiyksikkö Peijakessa (Sairaalakatu 1 L, 01400 Vantaa)
  • AKOS1 ja kotisairaala vs. osastonhoitaja Niina Aikio-Valovirta, p. 050 3121 605
  • AKOS2 osastonhoitaja Katariina Stenman, p. 050 3181 568

Vammaispalvelut

 • Vammaisten asumispalvelujen päällikkö Helena Lindell, p. 050 312 1773
 • Päivätoiminnan päällikkö Tiina Lauhde, p. 050 312 1748
 • Työllistymistä tukevien palvelujen päällikkö Annika Varis, p. 040 621 4293
 • Asiakasohjauksen esimies Anne Kvist, p. 043 827 2533
 • Asiakasohjauksen johtava sosiaalityöntekijä Leila Saarela, p. 050 303 6202
 • Asiakasohjauksen päällikkö Anne Aaltio, p. 043 825 6432, Lehdokkitie 2 B 3. krs, 01300 Vantaa. Postiosoite: PL 4709, 01030 Vantaan kaupunki.

Asiakasohjaus
Seniorineuvonta, palveluohjaus, gerontologinen sosiaalityö, omaishoidon tuki, muistiperheiden tuki, henkilökohtainen apu 65 vuotta täyttäneille, liikkumista tukevat palvelut vammaisneuvonta, kotona asuvien vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut.

 • Itä-Vantaan asiakasohjausyksikön esimies Susanne Laine, p. 040 866 9810
 • Länsi-Vantaan asiakasohjausyksikön esimies Laura Tiilikainen, p. 043 825 6376
 • Kuljetuspalvelun johtava sosiaalityöntekijä Anneli Ojala, p. 040 508 7517
 • Päivätoiminnan esimies Anna Nevalainen, p. 043 825 4069

Seniorineuvonta p. 09 8392 4202
ma–pe klo 9–15
seniorineuvonta@vantaa.fi

Vammaisneuvonta p. 09 8392 4682
ma–pe klo klo 9-15
vammaisneuvonta@vantaa.fi

Palvelutalot

Palvelutalojen päällikkö Aila Halonen, p. 050 314 5640, Simontie 5, 01300 Vantaa

 • Pähkinärinteen palvelutalo, Anne syrjä vs., p. 040 749 2582
 • Ryhmäkoti Kastanja, Kati Salo, p. 0503122014
 • Raikukujan palvelutalo, Merja Koskinen, p. 050 3105472
 • Heporinteen palvelutalo, Marja Allonen, p. 040 5274412
 • Koivukylän palvelutalo, Martina Karawatski-Salmi, p. 050 302 4145
 • Metsotien palvelutalo, Martina Karawatski-Salmi, p. 050 302 4145
 • Suopursun palvelutalo, Marja Allonen, p. 040 5274412
 • Suopursun kotiutusryhmäasunto, Ulla Seppänen, p. 0408290280

Kotihoito

Kotihoidon päällikkö Ulla Seppälä, p. 040 563 8657, Lehdokkitie 2 B 3. krs, 01300 Vantaa

 • Myyrmäen kotihoito työyksikkö 1, yhteyspuhelin 040 829 0221
 • Myyrmäen kotihoito työyksikkö 2, yhteyspuhelin 050 318 1608
 • Martinlaakson kotihoito, yhteyspuhelin 040 077 3215
  Esimies Sari Juvanen, p.050 304 5446
 • Tikkurilan kotihoito työyksikkö 4, yhteyspuhelin 040 700 5682
  Esimies Nina Tilander, p. 040 070 3841
 • Tikkurilan kotihoito työyksikkö 5, yhteyspuhelin 040 700 5680
  Esimies Raisa Laurila, p. 040 534 6951
 • Korson kotihoito, yhteyspuhelin 040 761 8116
  Esimies Sirpa Salmi, p. 040 861 8892
 • Koivukylän kotihoito, yhteyspuhelin 040 709 3028
  Esimies Mervi Lähde, p. 040 725 0434
 • Hakunilan kotihoito, yhteyspuhelin 040 505 3307
  Esimies Päivi Kallio, p. 040 593 5425
 • Kotihoidon resurssipooli, esimies Mia Jalonen-Tuovila, p. 040 661 5325
 • Akuutti arviointi-ja kotikuntoutusyksikkö AAKU,
  Yhteyspuhelin 040 849 3444
  Esimies Tuija Vilkko, p. 043 825 2155

Erityisasuminen

Asumispalvelujen päälliköt

 • Erityisasumisen laadunvalvontatyö ja palvelutalotoiminta Aila Halonen, p. 050 314 5640
 • Myyrmäen vanhustenkeskus Anne Heikkala, p. 050 314 5102
 • Ikääntyneiden asumisen ostopalvelut Tuomas Huilla, p. 043 825 9155
 • Korson ja Simonkylän vanhustenkeskus, Malminniityn asumis- ja toimintakeskus, Myyrmäen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, vs. Pirjo Randelin, p. 040 579 5780
 • Vammaisasuminen oma- ja osatotoiminta, perhehoito Laura-Kaisa Repo, p. 050 312 1773

Sivun alkuun

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon palvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten suun terveyttä ja hyvinvointia ennalta ehkäisemällä ja sairauksia hoitamalla sekä toimintakykyä parantavilla kuntoutustoimenpiteillä. Toiminnan järjestämisessä tukeudutaan tutkittuun tietoon sekä keskitytään asiakaslähtöiseen vaikuttavaan ja laadulliseen toimintaan.

Osoite: Vantaan kaupunki/Kirjaamo
Suun terveydenhuollon liikelaitos
Asematie 7, 01300 Vantaa

Käyntiosoite: Suun terveydenhuollon liikelaitos/Hallinto
Pakkalankuja 5, 2. krs, 01510 Vantaa
sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

 • Toimitusjohtaja, vs., johtava ylihammaslääkäri Henna Virtomaa, p. 050 312 1949
 • Toimitusjohtajan sihteeri Mervi Mäkelä, p. 050 302 5182
 • Kehittämispäällikkö Anu Ramberg, p. 050 312 2069
 • Ylihoitaja Maria Broms, p. 040 757 0855

Ylihammaslääkärit

 • Anne-Maija Silvo, Keski-Vantaan vastaanotot, p. 040 776 9907
 • Pirjo Rissa, Länsi-Vantaan vastaanotot, p. 040 837 8414
 • Hanna Karjalainen, Pohjois-Vantaan vastaanotot, p. 050 304 2934

Sivun alkuun

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintojohtaja Ari Toiva, p. 09 8392 4290
Talous- ja hallintojohtajan sihteeri Marika Virtala, p. 09 8392 1049

Talous- ja hallintopalveluiden päälliköt

 • Henkilöstöyksikkö, henkilöstöpäällikkö Maarit Nurmijoki-Matilainen, p. 050 312 1783
 • Talousyksikkö, talouspäällikkö Hanna Heinikainen, p. 050 312 2109
 • Kehittämisyksikkö, kehittämispäällikkö Hanna-Mari Kommonen, p. 043 826 9293
 • Asiantuntijapalvelut, asiantuntijapalvelujen päällikkö Marika Noso, p. 040 534 6962

Tietosuojavastaava

Lakimies Tia Forsbom, p. 040 861 4551

Sivun alkuun

Ajankohtaista

Twitter