Avain kansalaisuuteen -hanke Vantaalla

Hanke kehittää radikaalisti erilaista henkilökohtaiseen budjetointiin perustuvaa tuen järjestämisen toimintamallia erityisen haasteellisessa elämäntilanteessa olevien kanssa oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumiseksi. Avain kansalaisuuteen: osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä tukea henkilökohtaisen budjetointimallin avulla nuorena perheen perustaneille aikuisille sekä aikuistuville lastensuojelun nuorille.

Vantaan perhepalvelut on mukana osahakkeessa henkilökohtainen budjetointi

Henkilökohtaisen budjetoinnin kohderyhmäksi on alustavasti suunniteltu erityisesti nuoria, jotka ovat tulleet tai tulossa vanhemmiksi. Näitä nuoria, monipuolista tukea tarvitsevia asiakkaita on etenkin jälkihuollon ja aikuissosiaalityön palveluissa. Myös lapsiperheet, jotka ovat tulleet esim. perheneuvolan asiakkaiksi ja joita pyritään tukemaan sosiaalihuoltolain mukaisin palveluin, ovat yhtenä kohderyhmänä. Tavoite on ehkäistä henkilökohtaisen budjetin avulla lastensuojelun toimenpiteiden tarvetta sekä osallistaa perheet mahdollisimman varhain oman tukensa suunnitteluun.
Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu tukee valinnanvapauden lisäämistä hyvinvointipalvelujen lisäämisessä. Tavoitteena on toimintakulttuurin muutos: asiakas on aktiivisena osapuolena itse päättämässä, mitä palvelua haluaa ja mikä häntä parhaiten auttaa kussakin elämäntilanteessa. Asiakkuuden hoitaminen vaatii vahvaa omatyöntekijää, joka yhdessä asiakkaan kanssa kykenee etsimään oikeat palvelumuodot.

Lue lisää hankkeesta Metropolian sivuilta