Hoitoon pääsy

Terveydenhuoltolain mukaan:

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta
  • potilaan tulee päästä hoitoon kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta
  • mikäli terveyskeskuksesta tehdää lähete erikoissairaanhoitoon, tulee hoidontarpeen arviointi siellä aloittaa kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja potilaan päästä hoitoon kuuden kuukauden kuluessa

Tutustu hoitotakuun toteutumiseen Vantaan terveysasemilla

Hoitoonpääsy Suun terveydenhuollossa

Kiireettömään tutkimukseen annetaan ajat yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan, odotusaika keskimäärin 4 kuukautta. Vapaita aikoja tarjotaan kaikista Vantaan hammashoitoloista.

Katso myös odotusajat iäkkään henkilön hoitoonpääsyyn

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen selvittämisen perusteella. Selvittäminen perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Tutustu iäkkään henkilön hoitoonpääsyn odotusaikoihin

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter