Hoitoon pääsy

Hoitotakuu turvaa kiireettömään hoitoon pääsyn lakisääteisessä ajassa.

Terveydenhuoltolain mukaan:

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi on tehtävä viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta
  • erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta
  • potilaan tulee päästä hoitoon kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arviosta

Tutustu hoitotakuun toteutumiseen Vantaan terveysasemilla

Hoitoonpääsy Suun terveydenhuollossa

Kiireettömään tutkimukseen annetaan ajat yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan, odotusaika keskimäärin 4 kuukautta. Vapaita aikoja tarjotaan kaikista Vantaan hammashoitoloista.

Katso myös odotusajat iäkkään henkilön hoitoonpääsyyn

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen selvittämisen perusteella. Selvittäminen perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Tutustu iäkkään henkilön hoitoonpääsyn odotusaikoihin

Ajankohtaista

Twitter