Tartuntatautien ehkäisy ja valvonta

Kunnan on tartuntatautilain mukaisesti valvottava tartuntatautien esiintymistä alueellaan. Vantaalla tätä tehtävää hoitaa tartuntatauti- ja hygieniayksikkö tartuntataudeista vastaavan lääkärin alaisuudessa. Tartuntatautilaki määrittelee joitakin tauteja yleisvaarallisiksi (mm. tuberkuloosi, A-hepatiitti, shigella), ja näiden leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatauti- ja hygieniayksikkö huolehtii mm. tartunnalle altistuneiden kartoituksesta, tutkimuksesta, hoitoon ohjauksesta ja neuvonnasta.

Tartuntatautien toteaminen ja hoito tapahtuu terveysasemilla. Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö ei ole potilashoitoyksikkö eikä tee diagnooseja, vaan antaa konsultaatioapua, ohjeistaa ja kouluttaa muuta terveydenhuollon henkilökuntaa.

COVID-19-infektio on määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Siihen sairastuneiden ja sille altistuneiden tartunnanjäljitystä tehdään erityisjärjestelyin kymmenien hoitajien ja monen lääkärin voimin. Lue lisää koronaviruksesta nettisivuiltamme.

Elintarvike- tai vesiperäisten epidemioiden epäilyt

Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö selvittää yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa talousvesi- ja ruokamyrkytysepidemiaepäilyjä. Vantaan ympäristökeskukselta saa neuvoja talousveteen ja ruokamyrkytysepidemioihin liittyen: https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/ymparisto-_ja_elainterveys/elintarvikevalvonta

Ajankohtaista