Tartuntatautien ehkäisy ja valvonta

Tartuntatautien valvonta kunnan alueella on kunkin kunnan lakisääteinen velvollisuus. Erityisesti laissa yleisvaarallisiksi määriteltyjen tautien (esim. tuberkuloosi, salmonella, shigella, A-hepatiitti-, meningokokki) leviämisen ehkäisemiseksi kunnan on järjestettävä mm. tartunnalle altistuneiden kartoitus, tutkimus, hoitoon ohjaus sekä neuvonta.

Vantaalla toimii tartuntatauti- ja hygieniayksikkö, joka sijaitsee osoitteessa Kielotie 11, 01300 Vantaa. Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö ei ole potilashoitoyksikkö eikä tee diagnooseja. Tartuntatautien toteaminen ja hoito tapahtuu asuinalueiden terveysasemilla.

Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö huolehtii tartuntatautilain edellyttämistä toimenpiteistä yhteistyössä terveysasemien kanssa. Ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden selvittämisessä yksikkö tekee yhteistyötä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa.

  • Neuvontapuhelin kuntalaisille ma, ke, pe klo 9–11 p. 09 8392 3120

Elintarvike- tai vesiperäisten epidemioiden epäilyt

Tartuntatauti- ja hygieniayksikkö selvittää yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa epidemiaepäilyjä. Epidemiaepäilytapauksissa yhteys Vantaan ympäristökeskukseen, p. 8392 3126.