Tietoa yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajalle

Sosiaali- ja terveysalalla toimii paljon yksityisiä yrityksiä ja järjestöjä, joilta asiakas voi hankkia palveluja suoraan tai joilta kaupunki ostaa palveluja asiakkaille.

Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut omana työnä tai yhteistyössä toisten kuntien kanssa hankkimalla palveluita myös muilta palvelun tuottajilta. Ostopalveluja hankkiessaan kaupunki varmistaa, että hankittavat palvelut vastaavat laadultaan sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Omavalvontasuunnitelma vastaa julkisen terveydenhuollon laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta, tietoa palveluntuottajille

Ajankohtaista

Instagram

Twitter