Sähköinen resepti ja sen uusiminen

Lääkäri määrää ja allekirjoittaa kaikki reseptit sähköisesti. Sähköisen reseptin uudistamispyynnön voi tehdä Maisa asiakasportaalin (www.maisa.fi) kautta tai valtakunnallisen Kanta.fi:n Omakanta-palvelun kautta. Jos käytät Maisa-asiakasportaalia, voit siirtyä kätevästi Omakanta-palveluun ilman uutta tunnuistautumista. Reseptin uusimista voi pyytää myös apteekissa tai terveysasemalla.

Maisa- ja Omakanta-palveluihin tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai poliisilta saatavalla maksullisella sähköisellä henkilökortilla ja kortinlukijalla.

HUOM! Huoltaja voi tällä hetkellä pyytää lapsen sähköisen reseptin uudistamista mainittujen palvelujen kautta kunnes lapsi on 10-vuotias.

Jätä reseptin uusimispyyntö sähköisesti aina siihen yksikköön, joka vastaa hoidostasi.

Jos emme hoida sinua reseptiin liittyvässä asiassa, emme voi uusia reseptiä. Tällöin palautamme reseptin sinulle, jotta voit lähettää sen uusittavaksi sinua hoitavaan yksikköön.

Jos halua siirtää hoitosi terveyskeskukseen, ota yhteyttä

Reseptit voi uusia 28 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen.

PKV ja huumausainereseptit voi uusia 16 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen.

Ota yhteyttä terveydenhuollon toimipisteeseen, jollet pysty uusimaan vanhentunutta reseptiä.

Reseptin uusimispyynnön käsittely voi kestää 8 vuorokautta.

Mikä on sähköinen resepti?

Sähköinen resepti (eResepti) on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan Reseptikeskukseen suojatusti. Potilas saa halutessaan paperilla potilasohjeen, jossa kerrotaan lääkkeiden nimet ja annosteluohjeet.

Sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa potilaan asiointia. Asiakas voi asioida missä hyvänsä apteekissa.

Sähköisen reseptin myötä reseptitiedot ovat tallessa yhdessä paikassa eli Reseptikeskuksessa. Kun potilaan kaikki reseptit on tallennettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan suostumuksella tarkistaa kokonaislääkityksen ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Potilasturvallisuus paranee ja hoidon jatkuvuus on helpompi turvata.

Mistä lääkkeen voi hakea?

Sähköisellä reseptillä määrätyn lääkkeen voi hakea mistä tahansa apteekista. Apteekissa katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi.

Potilasohje nopeuttaa asiointia apteekissa, mutta se ei ole välttämätön. Kela-kortti on välttämätön lääkekorvausten saamiseksi.

Jos lääkkeen noutaa toinen henkilö potilaan puolesta, hänellä pitää olla mukana potilaan saama potilasohje tai hänen Kela-korttinsa.

Mistä näen omat sähköiset reseptini?

18 vuotta täyttäneet henkilöt voivat katsoa omia sähköisiä reseptejään Kanta-palvelussa (Kansallinen terveysarkisto) verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Reseptitiedoista saa myös yhteenvedon paperille tarvittaessa.

Kuka muu näkee tietoni Reseptikeskuksessa?

Potilaan tietoja Reseptikeskuksessa saavat katsoa vain potilasta hoitavat lääkärit ja sairaanhoitajat potilaan suostumuksella. Apteekissa farmaseutti ja proviisori voivat katsoa reseptejä lääkkeitä haettaessa.

Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon, apteekkien ja reseptikeskuksen välillä tapahtuu suojattuna tunnistettujen osapuolten kesken.

Voinko saada halutessani paperireseptin?

Kaikki reseptit (1.1.2017 jälkeen) kirjoitetaan sähköisenä. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Apteekki tallentaa toimituksen yhteydessä paperisen reseptin Reseptikeskukseen.

Kuinka vanhoja reseptejä voi vielä uudistaa?

Reseptit voi uusia 28 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen.

PKV ja huumausainereseptit voi uusia 16 kuukauden ajan määräyspäivästä alkaen.

Ota yhteyttä terveydenhuollon toimipisteeseen, jollet pysty uusimaan vanhentunutta reseptiä.

Mitä teen, jos minulla ei ole aikaisemmin ollut sähköistä reseptiä?

Ennen ensimmäistä sähköistä lääkemääräystä annetaan henkilökohtainen informointi sähköisestä reseptistä suullisesti, kirjallisesti tai Maisan kautta. Informoinnin antaminen kirjataan potilastietojärjestelmään/Omakanta-palveluun. Tämän jälkeen voi pyytää jo käytössä olevia lääkkeitä sähköiselle reseptille toimittamalla vanhat paperireseptit terveysasemalle tai pyytämällä sähköistä reseptiä käytössä olevasta lääkkeestä puhelimitse tai lähettämällä pyyntö Maisan kautta.

Lääkärin vastaanotolla kaikki uudet lääkkeet kirjoitetaan sähköisellä reseptillä.