Luonto ja ympäristö

Vapaaehtoistoimintaa luonnossa

Vantaan kaupungin Kunnossapitoyksikkö pyrkii tarjoamaan kaupunkilaille mahdollisuuksia pitää huolta omasta ympäristöstään ja lähiluonnostaan. Tällaisia toimintamuotoja ovat kevätsiivoustalkoot, purotalkkareiden ja lähimetsäoppaiden vetämät puro- ja vieraslajitalkoot ja kukkasipulitalkoot ja kummipuistot. Voit lukea lisää talkoista täältä.

Siivoustalkoot

Vantaa osallistuu pääkaupunkiseudun yhteisiin siivoustalkoisiin, jotka järjestetään .4.–2.6.2019. Siivoustalkoille hyviä kohteita ovat yleiset alueet, kuten puronvarret, metsiköt, puistot ja teiden pientareet. Talkoissa kerätään pois luontoon kuulumattomat roskat. Kaupunki toimittaa talkooporukoiden käyttöön roskien keräämisessä tarvittavat työvälineet (roskapihdit etc.) ja hakee pois kerätyt ja säkitetyt roskat.

Vuoden 2019 talkoisiin voi ilmoittautua 18.3.2019 alkaen. Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla. Puhelimitse ilmoittautumiset arkisin klo 9.00–13.00.

  • Länsi-Vantaa: Marjo Huhtala, marjo.huhtala(at)vantaa.fi tai puh. 040 827 6562
  • Tikkurila–Hakunila–Länsimäki–Pakkala–Tammisto: Jarmo Uutela, jarmo.uutela(at)vantaa.fi tai puh. 0400 605 852
  • Korso-Koivukylä: Tarja Kurkela, tarja.kurkela(at)vantaa.fi tai puh. 043 826 6710

Kokoa oma siivousporukka ja pidä huolta yhteisestä ympäristöstä!

Kukkasipulien istutustalkoot

Vantaan kaupungin Viheralueyksikkö järjestää asukkaille sipulikukkatalkoita lokakuun alkupuolella. Asukkaat ovat tervetulleita talkoisiin istuttamaan kukkasipuleita puistoalueille yhdessä viheralueiden ammattilaisten kanssa. Lisätietoja syksyisin.

Jättipalsamitalkoot

Talkooalueesta, ajankohdasta sekä tarvikkeista ja kuljetusavusta on sovittava viheralueyksikön kanssa. Ohjeita talkoiden järjestämiseen ja vinkkejä sopivista talkookohteista saa myös ympäristökeskuksesta, ymparistosuunnittelu@vantaa.fi. Kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit ja tuo ne sovitulle paikalle. Vuoden 2019 jättipalsamitalkoista tiedotetaan tarkemmin kevään ja alkukesän aikana.

Puronkunnostustalkoot

Purokunnostuksiin on aina hankittava lupa. Talkoot on parasta järjestää loppukesällä, ja niissä lisätään kutusoraikkoa tai poistetaan kalojen liikkumista haittaavia roskapatoja.
Kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit, kunnostuksessa käytettävän soran ja siivoustyövälineitä sekä huolehtii tarvikkeiden poiskuljetuksen sovitusta paikasta. Talkoiden järjestäminen vaatii ensin maastokäynnin kohteessa, suunnittelun ja ammattitaitoisen vetäjän.
Talkoita suunniteltaessa Vantaan kaupungin yhteyshenkilö on kalastusteknikko Markku Tiusanen 09 839 22663.

Kummipuistot

Vantaalaisilla asukasryhmillä, yhteisöillä ja yrityksillä on mahdollisuus erillisellä kummipuistosopimuksella ottaa hoidettavakseen lähialueensa puisto (tai katuviheralue, jolloin sopimus tehdään Kadunpitoyksikön kanssa). Kummipuistosopimuksessa sovitaan niistä puiston hoitotöistä, jotka ryhmä sitoutuu sopimuksen kohteena olevalla alueella tekemään.
Lue lisää täältä.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter