Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto

Lopperi Kari, puheenjohtaja
Heinonen Pertti, henkilökohtainen varajäsen

Ahopelto Sauli, varapuheenjohtaja
Rautio Mika, henkilökohtainen varajäsen

Aidanjuuri-Vestala Tanja, jäsen
Auvinen Timo, henkilökohtainen varajäsen

Happonen Matti, jäsen
Balac Ansu, henkilökohtainen varajäsen

Päivinen Tiina-Maaria, jäsen
Koskelin Kia, henkilökohtainen varajäsen

Ropponen Johanna, jäsen
Siniketo-Pietilä Katja, henkilökohtainen varajäsen

Yksityistiejaoston kaupunginhallituksen edustaja on Pirkko Kotila ja varaedustaja Jussi Särkelä toimikaudella 2017-2019.

Yksityistiejaoston jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot ja sidonnaisuudet löytyvät teknisen lautakunnan sivustolta.

Ajankohtaista